O aký dôchodkový fond ide?

Progres je rastovo orientovaný fond, ktorého cieľom je zhodnocovať majetok v dlhodobom horizonte. Majetok v dôchodkovom fonde sa investuje pasívne kopírovaním výkonnosti referenčného finančného indexu MSCI WORLD EUR. Index je zložený z akcií veľkých, stredných a malých spoločností so sídlom vo vyspelých krajinách sveta. Index MSCI WORLD EUR je poskytovaný spoločnosťou Morgan Stanley Capital International. Bližšie informácie o indexe sú k dispozícii na webovom sidle www.msci.com.

Majetok v dôchodkovom fonde je investovaný do akciových a peňažných investícií. Až 100% majetku fondu môžu tvoriť akciové investície, pričom minimálne 90% majetku fondu je investovaného do zvoleného finančného indexu. Hodnota peňažných investícií môže tvoriť najviac 5% majetku fondu. Fond je vystavený menovému riziku z investícií do aktív v cudzích menách.

Ide o fond s vysokým rizikovým profilom. Jeho hodnota v dlhodobom horizonte rastie, no poklesy môžu byť výrazné a môžu trvať aj dlhší čas.

Informácie o aktuálnom zložení a štruktúre fondu sú dostupné v mesačnej správe. 

Investovanie do tohto dôchodkového fondu je vhodné najmä pre sporiteľov do 50 rokov. Po dosiahnutí tohto veku by ste si mali z neho postupne presúvať časť svojich úspor do menej rizikového fondu v súlade so svojím postojom k riziku. Podiel tohto fondu na celkových úsporách by mal klesať s blížiacim sa vekom odchodu do dôchodku.

 

Garancie – v tomto fonde sa neuplatňujú garancie. Sporiteľ znáša všetky riziká spojené s vývojom finančných trhov.

Popis investičných cieľov a rizík fondu, projekcie nasporenej sumy či poplatkovú štruktúru nájdete v kľúčových informáciách fondu.

Vývoj fondu

Vývoj fondu

-

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.