Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je členom skupiny Allianz. Jediným akcionárom je jej zakladataľ, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dňa 31. mája 2004 podala Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 22. septembra 2004 Úrad pre finančný trh rozhodol o udelení povolenia na vznik a činnosť Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s. (číslo rozhodnutia GRUFT-001/2004/PDSS). 28. septembra 2004 bola spoločnosť Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa, vložka č.: 3425/B, IČO: 35 901 624. Týmto dátumom Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. vznikla ako právna entita a stala sa samostatnou akciovou spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia v zmysle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška splateného základného imania spoločnosti je 26 880 000 EUR. Od 17. 12. 2022 má Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. sídlo na adrese Pribinova 19 v Bratislave 811 09. Od 1. 6. 2023 obchodný register, v ktorom je Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., zapísaná, vedie Mestský súd Bratislava III (označenie registra aktuálne znie: zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. oddiel Sa, vložka č.: 3425/B).

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.