O výplatu dôchodku z druhého piliera môžete požiadať najskôr 60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Presný termín určí Sociálna poisťovňa.
Podrobnú informáciu o dôchodku posielame v roku dovŕšenia 59 a 62 rokov. Informáciu o dôchodku nájdete aj na portáli.

Proces prebieha vo viacerých krokoch:

 • Žiadosť podajte na našich obchodných miestach alebo v Sociálnej poisťovni. Ak ešte nemáte priznaný predčasný dôchodok, o predčasný dôchodok z druhého piliera môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.
 • Po spracovaní žiadosti vám vystavíme certifikát o nasporenej sume a pošleme ho priamo do Sociálnej poisťovne. Tá potom spracuje ponuky na váš dôchodok.
 • Sociálna poisťovňa vám pošle ponukový list s konkrétnymi ponukami dôchodku, na ktoré vám vznikol nárok. Pri doživotnom dôchodku list obsahuje záväzné sumy, ktoré ponúkli životné poisťovne. Ponuky sú platné 30 dní. Ak sa dovtedy nestihnete rozhodnúť, platnosť ponúk skončí a budete musieť požiadať o dôchodok opäť.
 • Následne si vyberiete spôsob výplaty svojich úspor a uzatvoríte si zmluvu so životnou poisťovňou alebo dôchodkovou správcovskou spoločnosťou:
  • Doživotný dôchodok –za nasporenú sumu, ktorú budete mať v čase odchodu do dôchodku na osobnom dôchodkovom účte, si v životnej poisťovni zakúpite doživotný dôchodok. Následne ho poisťovňa vypláca až do vašej smrti. Ak poberateľ dôchodku zo životnej poisťovne zomrie počas prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe alebo je predmetom dedenia. Ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu vznikne nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú si tento dôchodok zakúpil, je predmetom dedenia. Ak je súčet dôchodkov z prvého piliera (vrátane vdovského/vdoveckého dôchodku, dôchodkov z ozbrojených zložiek a dôchodku vyplácaného z cudziny) a doživotného dôchodku z druhého piliera vyšší ako referenčná suma, zvyšok úspor je možné čerpať aj iným spôsobom ako doživotným dôchodkom.
  • Programový výber – vypláca dôchodková správcovská spoločnosť z tej časti úspor, ktorú ste nespotrebovali na kúpu doživotného dôchodku. Vyplácanie formou programového výberu si môžete dohodnúť vždy, ak ste si počas doby sporenia posielali dobrovoľné príspevky. Tieto príspevky si po odchode do dôchodku môžete okamžite vybrať. V prípade vášho úmrtia sú zvyšné úspory vyplatené buď oprávnenej osobe alebo sa zahrnú do dedičského konania. Dohodu o výplate programového výberu si môžete uzatvoriť na našich obchodných miestach.
  • Dočasný dôchodok – zmluvu uzatvoríte so životnou poisťovňou. . Po splnení podmienok si s poisťovňou dohodnete, že Vám bude z Vašej nasporenej sumy vyplácať mesačne dočasný dôchodok v určitej sume po dobu 5, 7 alebo 10 rokov. Úspory v prípade úmrtia nie sú dediteľné.

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

 • o zmenách v dôchodkovom sporení
 • o vývoji vášho fondu
 • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.