O aký dôchodkový fond ide?

Garant  je konzervatívny fond, ktorý investuje do dlhopisov denominovaných v EUR –štátnych, podnikových,  bankových či hypotekárnych s investičným ratingom.  Ide o fond s nízkym rizikovým profilom. Jeho hodnota rastie síce pomalším tempom, no bez výrazných či dlhodobých výkyvov.

Plánovaná dlhodobá štruktúra fondu (graf)

Štátne dlhopisy 50 %
Podnikové dlhopisy 25 %
Bankové dlhopisy 15 %
Depozitá 10 %

Aktuálne zloženie fondu určuje portfólio manažér aktívnymi rozhodnutiami podľa situácie na finančných trhoch. Môže sa odchyľovať od dlhodobej plánovanej alokácie. Informácie o aktuálnom zložení a štruktúre fondu sú v mesačnej správe. 

Investovanie do tohto dôchodkového fondu je vhodné najmä pre sporiteľov nad 50 rokov. Po dosiahnutí tohto veku by ste mali do neho postupne presúvať časť svojich úspor v súlade so svojím postojom k riziku. Podiel tohto fondu na celkových úsporách by mal narastať s blížiacim sa vekom odchodu do dôchodku.

Garancie – Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje na vymedzenú časť majetku sporiteľa na jeho osobnom dôchodkovom účte vedenom pre dôchodkový fond individuálnu garanciu a je zo zákona povinná doplatiť z vlastného majetku prípadnú stratu z investovania v tomto fonde.

Popis investičných cieľov a rizík fondu, projekcie nasporenej sumy či poplatkovú štruktúru nájdete v kľúčových informáciách fondu.

Vývoj fondu

Vývoj fondu

-

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.