Na výplatu úspor po zosnulom sporiteľovi doručte žiadosť o výplatu pozostalosti na osobnom dôchodkovom účte. V prípade viacerých oprávnených osôb/dedičov, každý žiada o výplatu samostatne a vyznačí veľkosť podielu, ktorá naňho pripadá podľa zmluvy zosnulého sporiteľa alebo uznesenia o dedičstve.

K žiadosti pripojte:

  • Originál alebo úradne osvedčenú kópiu úmrtného listu.
  • Úradne osvedčenú kópiu dokladu totožnosti žiadateľa.
  • Úradne osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia o dedičskom konaní – ak žiadosť predkladá účastník dedičského konania na základe právoplatného rozhodnutia v dedičskom konaní.
  • Originál alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu dieťaťa, prípadne aj doklad preukazujúci oprávnenie konať za maloleté dieťa – ak je určenou osobou maloleté dieťa. Dokumenty prikladá jeho zákonný zástupca/opatrovník/poručník. Priamo v žiadosti vyplní Vyhlásenie zákonného zástupcu a pripojí vlastnoručný podpis.

Žiadosť môžete podať na našich obchodných miestach. Ak nemáte vedomosť, či zosnulý bol sporiteľom v druhom pilieri, odporúčame, aby notár oslovil všetky DSS. Na základe stanoviska DSS notár zaradí nasporenú sumu do súpisu aktív dedičstva.

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.