Ako sa darilo vašim úsporám a čo ďalej?

Dátum vydania

V posledný januárový týždeň posielame výpisy z osobných dôchodkových účtov

V poštovej alebo mailovej schránke nájdete zásadný dokument, ktorý vás informuje o stave vašich úspor v druhom pilieri. A nielen to.

Aby ste vedeli, na čom ste

Takto sa každý rok dozviete, ako váš zamestnávateľ platil odvody, v akej výške boli príspevky pripísané na váš účet, ako sa zhodnotili vaše úspory, ako sa to odrazilo na vašom zostatku a aké sú náklady a poplatky a odplata za správu a zhodnotenie.

Aktuálny výpis bude obsahovať prognózu vášho dôchodku v pesimistickom, základnom aj optimistickom scenári. Navyše po zohľadnení inflácie v predpokladanom dôchodkovom veku.

graf_prognoza.png

Ilustračný príklad

Ak by sa vám však pozdával vyšší dôchodok, aj tu prináša sporivá schéma riešenie. Môžete si platiť dobrovoľné príspevky. Dobrovoľne si vyberiete ich výšku, frekvenciu sporenia a jediné, čo na to potrebujete, je uzatvorený dodatok k zmluve, ktorý nájdete TU. Vaše úspory budú zhodnocovať profesionáli za najnižšie poplatky na trhu.

Len aby sa nezabudlo

Významným benefitom sporenia v druhom pilieri je dedenie dôchodkových úspor. V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú máte uzatvorenú, máte právo určiť oprávnenú osobu alebo aj viacero osôb. Na dedenie úspor sa vzťahuje zákonná úprava podľa toho, či sa dedí počas sporiacej alebo výplatnej fázy, respektíve podľa typu výplaty dôchodku či výnosov z investovania, ale o tom inokedy.

Vo vašom aktuálnom výpise z účtu však budete vidieť, kto sú oprávnené osoby uvedené vo vašej zmluve. Následne ich môžete ponechať, doplniť alebo zmeniť.

Ak v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neurčíte oprávnenú osobu, nasporená suma bude  predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.

Očakávame vaše reakcie a sme pripravení

Nové informácie a zrozumiteľná grafika môžu byť inšpiráciou na presun úspor do výkonnejších fondov, na platenie dobrovoľných príspevkov alebo rozhodnutie o dedičoch.

Rešpektujeme súčasné obmedzenia a zároveň vychádzame v ústrety vašim požiadavkám a rozširujeme možnosti elektronickej komunikácie.

Na webe môžete v základnom nastavení online meniť osobné a kontaktné údaje či zmeniť si frekvenciu a spôsob posielania výpisov.

V rozšírenom balíku si môžete online meniť pomer sporenia vo fondoch. Rozhodovanie vám uľahčí investičný dotazník, ktorý nájdete po prihlásení sa na váš dôchodkový účet.

Že ešte nemáte aktivovanú elektronickú komunikáciu?

Ak ju nemáte, začnite hneď. Spolu s výpisom z účtu dostávate Dohodu o elektronickej komunikácii. Po jej vyplnení a podpísaní získate prístup k plným oprávneniam na zmeny na svojom dôchodkovom účte elektronickou cestou.

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.