Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Ako si rozložiť úspory

Sporiteľ v druhom pilieri môže mať svoje úspory rozložené medzi garantovaný a negarantovaný fond. V mladšom veku by mal úsporám dominovať akciový negarantovaný fond, ktorý je síce rizikovejší, ale dlhodobý horizont sporenia tieto riziká výrazne znižuje. S pribúdajúcim vekom a rastúcou výškou úspor by sa mal postupne zvyšovať podiel bezpečného dlhopisového garantovaného fondu. Nasledujúci model Vám po vyplnení údajov pomôže pri rozhodnutí ako si rozložiť dôchodkové úspory.
Ak si už v ASDSS sporíte, použite prosím IR dotazník, ktorý nájdete po prihlásení sa na váš Dôchodkový účet.
Políčka označené (*) sú povinné.
Vek*
Dĺžka doterajšieho sporenia v druhom pilieri*
Tolerancia k riziku*

1. Povedzte nám, prosím, o svojom prístupe k riziku pri narábaní s peniazmi.

2. Predstavte si, že úroková miera na Vašom sporiacom účte je 1 % a inflácia je 2 %. Po jednom roku si za vložené peniaze a úroky kúpite:

3. Predstavte si, že máte na sporiacom účte 1 000 EUR a ročná úroková miera je 2 %. Po piatich rokoch budete mať na účte:

4. Čo si myslite, ako vás vidia vaši priatelia?

5. Predstavte si, že investujete peniaze na 5 rokov. Úrok na termínovanom vklade v banke je cca 2 % p.a. Ktorá kombinácia výnosu a rizika Vám vyhovuje najviac?

6. S ktorými z nasledujúcich finančných produktov máte osobné skúsenosti?

Termínovaný vklad v banke

Životná poistka

Doplnkové dôchodkové sporenie

Stavebné sporenie

Investície do peňažných fondov

Investície do zaistených fondov

Investície do dlhopisových fondov

Investície do akciových, zmiešaných alebo realitných fondov

7. Ktorá z nasledujúcich stratégií sporenia na dôchodok je pre Vás najlepšia?

8. Predstavte si, že chcete investovať 20 000 EUR. Ponúkneme vám štyri investície s rôznou úrovňou maximálneho výnosu a straty počas troch rokov. Ktorú by ste si vybrali?

9. Zoraďte prosím nasledujúce investície (dlhopis, akcia, termínovaný vklad) podľa rizikovosti – teda od najmenej rizikovej po najviac rizikovú:

Dlhopis

Akcia

Termínovaný vklad

10. Predstavte si, že pravidelne mesačne sporíte 20 EUR do fondu. Ktorá z nasledujúcich dvoch situácií podľa Vás viac zníži hodnotu Vašej investície?

11. Vaše najvyššie ukončené vzdelanie:

Vyhodnotenie dotazníka slúži len na orientačné zistenie rizikového profilu (potenciálneho) sporiteľa v dôchodkových fondoch spravovaných Allianz – Slovenskou, d.s.s., a.s. a pre návrh vhodného pomeru sporenia pre takého sporiteľa zohľadňujúc výlučne odpovede (potenciálneho) sporiteľa na otázky položené v dotazníku. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním Allianz - Slovenskej d.s.s., a.s. pre (potenciálneho) sporiteľa. Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za rozhodnutia (potenciálneho) sporiteľa urobené na základe ani v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie ani zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním (potenciálneho) sporiteľa na základe ani v súvislosti s vyhodnotením dotazníka.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.