Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Archív dokumentov PROGRES

Archív dokumentov dôchodkového fondu PROGRES, dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, Allianz – Slovenskej d.s.s., a.s.


Súvisiace dokumenty:

>  Kľúčové informácie PROGRES a.n.d.f. s účinnosťou od 1.6.2021 (pdf)
>  Kľúčové informácie PROGRES a.n.d.f. s účinnosťou od 1.1.2021 (pdf)
>  Štatút -  PROGRES a.n.d.f. účinný od 12.6.2020 (pdf)
>  Informačný prospekt PROGRES a.n.d.f. účinný od 1.7.2020 (pdf)
>  Informačný prospekt PROGRES a.n.d.f. účinný od 1.7.2016 (pdf)
>  Štatút - PROGRES a.n.d.f. zverejnený dňa 15.6.2016 (pdf)
>  Informačný prospekt PROGRES r.d.f. zverejnený dňa 8.12.2014 (pdf)
>  Štatút - PROGRES r.d.f. zverejnený dňa 8.12.2014 (pdf)
>  Informačný prospekt - PROGRES r.d.f. zverejnený dňa 17.5.2008 (pdf)
>  Štatút - PROGRES r.d.f. zverejnený dňa 17.5.2008 (pdf)
>  Informačný prospekt - PROGRES r.d.f. zverejnený dňa 15.2.2009 (pdf)
>  Štatút - PROGRES r.d.f. zverejnený dňa 15.2.2009 (pdf)
>  Informačný prospekt PROGRES r.d.f. zverejnený dňa 17.6.2009 (pdf)
>  Štatút PROGRES r.d.f. Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. zverejnený dňa 17.6.2009 (pdf)
>  Štatút PROGRES r.d.f. Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. zverejnený dňa 18.8.2009 (pdf)
>  Informačný prospekt PROGRES a.n.d.f. zverejnený dňa 18.8.2009 (pdf)
>  Štatút PROGRES a.n.d.f. Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. zverejnený dňa 28.12.2012 (pdf)
>  Informačný prospekt PROGRES a.n.d.f. zverejnený dňa 27.1.2013 (pdf)
>  Štatút PROGRES a.n.d.f. Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. zverejnený dňa 19.4.2013 (pdf)
>  Informačný prospekt PROGRES a.n.d.f. zverejnený dňa 19.4.2013 (pdf)

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.