Budú sa presúvať vaše úspory?

Dátum vydania

Kľúčový je rok, v ktorom ste sa narodili, a či ste so svojimi úsporami „hýbali“ alebo ste menili DSS.

V priebehu januára a februára 2023 dostane každý sporiteľ výpis z dôchodkového účtu spolu s informáciou o tom, či sa ho zákonný presun týka.

 

Pasívni sporitelia

≥ 1969

Prvú skupinu tvoria sporitelia narodení v roku 1969 a neskôr, ktorí zároveň od roku 2013 po presune do garantovaného fondu nespravili žiadne rozhodnutie o zmene fondu alebo DSS.

Sporiteľom ≥ 1969 sa presunie existujúci majetok z garantovaného fondu do indexového fondu a zároveň tam budú putovať aj nové príspevky. Presun sa začne automaticky k 1. 7. 2023. Ak sporiteľ s presunom nesúhlasí a svoj prejav vôle nám doručí, presun jeho majetku sa nezačne. Po 1. 7. 2023, keď začneme s postupným presunom majetku a sporiteľ nám doručí žiadosť o zmenu fondov, presun majetku zastavíme a fondy nastavíme v súlade so žiadosťou klienta.

< 1969

Sporiteľom narodeným pred rokom 1969, ktorí zároveň od roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie, sa existujúce úspory presúvať nebudú.

Nové povinné príspevky sporiteľov < 1969 pôjdu  do indexového fondu, až kým nedosiahne zákonom definované rozloženie úspor pre daný vek. Ak sporiteľ so zmenou príspevkov nesúhlasí a svoj prejav vôle nám doručí, nebudeme jeho nové povinné príspevky pripisovať do indexového fondu. Ak nám po 1. 7. 2023 sporiteľ doručí žiadosť o zmenu sporenia, jeho príspevky a majetok nastavíme v súlade so žiadosťou klienta.

 

Aktívni sporitelia

Tretia skupina sú všetci ostatní sporitelia – teda takí, čo sa z presunu v roku 2013 vyviazali alebo si po tomto presune zmenili pomer úspor, alebo takí, čo k nám vstúpili či prestúpili po roku 2013, sa automaticky presúvať nebudú. Ak nespravia žiadne rozhodnutie, ich úspory a nové príspevky ostanú tak, ako sú. Do presunov sa môžu aktívne zapojiť tým, že nám doručia svoju žiadosť, kde túto vôľu prejavia.

Všetci sporitelia teda dostanú informáciu, ako sa môžu z presunu vyviazať. Alebo ak sa ich automatický presun netýka, či sa na ňom môžu dobrovoľne zúčastniť.

Na vyjadrenie rozhodnutia budú mať sporitelia čas do 31. mája 2023. Aj po tomto dátume však sporiteľ môže hocikedy na základe vlastného rozhodnutia zmeniť rozloženie svojich úspor či príspevkov medzi naše fondy podaním klasickej žiadosti.

 

O zmenách v druhom pilieri vás budeme pravidelne informovať v ďalších vydaniach Exkluzívneho spravodaja. Informácie zároveň nájdete na našej webovej stránke asdss.sk.

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.