Dostali ste výpis z účtu?

Dátum vydania

Najčastejšie otázky a odpovede za rok 2018

Zhodnotenie v Garante

Zhodnotenie v Progrese

Aké ponaučenie priniesol rok 2018 dôchodkovým fondom

Poplatky za zhodnotenie

Použité skratky v texte

Garant, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská
d. s. s., a.s. Garant
Progres, akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská
d. s .s., a. s. Progres
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky AHDJ

Ako sa zhodnotili úspory v Garante v roku 2018?

Dlhodobo sa snažíme riadiť tento fond konzervatívne so zameraním na rizikovo averzných sporiteľov. Zároveň sme priniesli priemerné až nadpriemerné zhodnotenie oproti konkurencii. V roku 2018 sa nám ako jednému z dvoch správcov úspor podarilo dosiahnuť kladné zhodnotenie +0,123 % p. a. Priemer zhodnotenia na trhu bol -0,91 % p. a.

Ako sa zhodnotili úspory v Progrese v roku 2018?

Progres dosiahol záporné zhodnotenie -5,508 % p. a., pričom priemer celého trhu negarantovaných fondov bol -5,95 % p. a. Progres tak v roku 2018 zaznamenal nižšiu stratu ako väčšina indexových fondov či konkurenčný akciový fond s porovnateľným rastovým potenciálom.

Ako je „vyskladaný“ Progres?

Náš akciový fond Progres má rozhodujúci podiel – približne 90 % –  v akciových investíciách. Jeho ambíciou je poskytovať našim sporiteľom potenciál vyššieho  zhodnotenia zodpovedajúci plne akciovým či indexovým fondom. To znamená v čase priazne dosahovať zhodnotenie na úrovni najrizikovejších fondov na trhu. V predchádzajúcich rokoch sme v ňom dosiahli zhodnotenia, ktoré zaradili Progres k lídrom medzi všetkými negarantovanými fondmi. V nepriaznivých časoch, akým bol aj rok 2018,  sme dosiahli úroveň podpriemerných strát.

Prečo boli zhodnotenia v negarantovaných fondoch v roku 2018 záporné?

Po piatich úspešných rastových rokoch v negarantovaných fondoch prišiel prepad. V roku 2018 sme boli svedkami pádov na akciových trhoch vo všetkých regiónoch sveta, na niektorých trhoch to boli až dvojciferné straty. Sporiteľom tak momentálna situácia v negarantovaných fondoch z pohľadu vývoja aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky nepriala.

Ako sporiť ďalej z dlhodobého hľadiska, ak mám menej ako 40 rokov?

Počas roku 2018 sa postupne zvýšil podiel sporiteľov sporiacich si v Progrese na úkor Garantu. Vzhľadom na priemerný vek našich sporiteľov – 40 rokov to hodnotíme pozitívne. Z dlhodobého hľadiska si takto vytvárajú výrazne vyšší potenciál zhodnotenia svojich dôchodkových úspor.

Prečo môže byť rok 2018 užitočný pre moje úspory?

Keď akciové trhy padajú, vzniká príležitosť na výhodné nákupy akcií. Sporitelia v akciovom fonde majú možnosť svoje nové príspevky vložiť do systému veľmi výhodne, čo znamená, že nakupujú dôchodkové jednotky tohto fondu lacno. Je potrebné iba vydržať, nemeniť fond a byť trpezlivý. A byť trpezlivý, aj keď situácia bude pretrvávať či sa dokonca ešte zhorší. Sporenie v druhom pilieri je dlhodobým sporením na niekoľko desaťročí, počas ktorého je bežným javom situácia, ktorá nastala v roku 2018.

Aké ponaučenie priniesol rok 2018 dôchodkovým fondom?

Na akciových trhoch sú rasty a pády bežnou súčasťou ich vývoja, pričom však z dlhodobého pohľadu – teda pohľadu dôchodkového sporiteľa dobré časy rastov prevažujú. Rok 2018 je po viacerých rokoch „peknej úrody“ práve prvým rokom, ktorý „začína skúšať sporiteľov a ich odhodlanie sporiť si v akciovom fonde“ . Ak sporíte v horizonte desiatok rokov, takéto nepriaznivé roky je nevyhnutné prečkať a nemeniť svoje rozhodnutie. S pribúdajúcimi rokmi však treba stratégiu zvažovať a upravovať si pomer rozloženia úspor vzhľadom na dobu sporenia.

Koľko platím za zhodnotenie svojich úspor?

Za spravovanie dôchodkových úspor  si dôchodková správcovská spoločnosť účtuje aj odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde vo výške 10 percent zo zhodnotenia. Právo na túto odmenu, ako aj  jej výšku upravuje zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004 Z. z. v § 63. DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet odplaty, má zápornú hodnotu.

Jednoducho povedané – na poplatky má DSS nárok iba vtedy, ak sa jej darí splniť zákonom dané podmienky a váš majetok narastá. Minimálne 90 percent z dosiahnutého zhodnotenia vždy zostáva sporiteľovi.

Výška odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde

Vypočítava sa v súlade s ust. § 63c zákona č. 43/2004 Z. z.:

  • odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2 zákona
  • dôchodková správcovská spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa vzorca má zápornú hodnotu
  • dôchodková správcovská spoločnosť v deň určenia odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde zníži hodnotu majetku v príslušnom dôchodkovom fonde o sumu odplaty za zhodnotenie majetku

Ako sa vyvíjalo zhodnotenie v Progrese?

Vývoj zhodnotenia v Progrese bol počas celého roka 2018 dynamický, keďže je nadviazaný na pohyb akciových trhov. Zhruba polovicu obdobia sa aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky držala pod historickým maximom za posledné tri roky, ktoré bolo dosiahnuté v roku 2017.  Polovicu obdobia bola nad týmto maximom, pričom najvyššia hodnota bola dosiahnutá 2. 10. 2018 (4 % nad maximom z roku 2017). Nasledovalo obdobie s celkovým trendom poklesu AHDJ do konca roku 2018. Už v januári 2019 sa však hodnota dôchodkovej jednotky v Progrese opäť dostala na úroveň zo začiatku roka 2018 a tým bol pokles vymazaný.

Ako boli zúčtované poplatky za zhodnotenie v Progrese?

Za obdobie od začiatku roka do 2. 10. 2018 prislúchala DSS odmena za zhodnotenie vo výške 10 percent z dosiahnutého zhodnotenia majetku sporiteľov vo výške 4 %. Keďže akciový fond začal 3. 10. 2018 klesať, za toto obdobie už dôchodkovej správcovskej spoločnosti neprislúcha nárok na odmenu za zhodnotenie.

Za zhodnocovanie svojich úspor v Progrese nebudem v najbližšom období platiť?

Počínajúc 3. 10. 2018 už dôchodkovej správcovskej spoločnosti neprislúcha nárok na odmenu za zhodnotenie. Ani za nárast hodnoty dôchodkovej jednotky v januári 2019 DSS neprislúcha žiaden poplatok za zhodnotenie, keďže sa iba vrátila na hodnotu už dosiahnutú pred rokom. DSS nebude mať nárok na odmenu, až pokiaľ sa jej zhodnocovaním nepodarí prekročiť maximum AHDJ za ostatné 3 roky, teda prekonať hodnotu AHDJ 0,055197 z 2. 10. 2018. Cieľom je motivovať správcov úspor na čo najefektívnejšiu správu úspor a ich zhodnocovanie.

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.