Garancie

Dátum vydania

Národná rada SR schválila 8. novembra 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Po takmer dvoch desiatkach rokov prejde druhý pilier zásadnými zmenami.

Čo to znamená, že garancie sú individuálne, ako sa budú vyhodnocovať a koho sa týkajú už od januára 2023.

Individuálna garancia sa počíta v čase žiadosti o dôchodok z druhého piliera. Od 1. januára 2023 sa tak individuálne garancie v dlhopisovom fonde budú počítať pre všetkých, ktorí odchádzajú do dôchodku.

Ak požiadate o dôchodok z druhého piliera, skontrolujeme, aký je váš aktuálny stav dôchodkového účtu, a uplatníme garančný mechanizmus.

Prinášame odpovede na najčastejšie otázky

Čo bude DSS garantovať?

DSS garantuje, že pri žiadosti o dôchodok z druhého piliera bude mať sporiteľ na účte v garantovanom fonde minimálne to, čo tam vložil. Garancie sa budú od roku 2023 vyhodnocovať individuálne pre každého sporiteľa.

 

Čo je to individuálna garancia?

Individuálna garancia je suma, pod ktorú nesmie klesnúť aktuálna hodnota majetku sporiteľa, keď sporiteľ žiada o dôchodok z druhého piliera.

Pre ilustráciu pozri príklad.

 

Ako sa počíta individuálna garancia?

Individuálna garancia sa počíta v čase žiadosti o dôchodok z druhého piliera.

Individuálna garancia je súčet povinných príspevkov a presunutého majetku v garantovanom fonde, pričom tento súčet sa znižuje o sumu majetku presunutého z garantovaného fondu od otvorenia aktuálneho účtu, ďalej o sumu odplát za vedenie dôchodkového účtu v období, keď sa táto odplata odpisovala z osobného dôchodkového účtu, vyplatených výnosov z investovania či vrátených príspevkov do Sociálnej poisťovne.

Pre ilustráciu pozri príklad.

 

Kedy sa otvára účet v garantovanom fonde?

Účet v garantovanom fonde otvárame sporiteľovi pri jeho prvom príspevku do tohto fondu. Ak je v garantovanom fonde nulový majetok, účet zatvoríme.

 

Kedy sa vyhodnocuje splnenie garancie?

V momente, keď sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, DSS vyhodnotí, či aktuálny majetok klienta v garantovanom fonde je aspoň vo výške jeho individuálnej garancie, a podľa toho vystaví certifikát.

Ak je stav dôchodkového účtu sporiteľa vyšší ako individuálna garancia, certifikát bude vystavený vo výške dôchodkového účtu.

Ak je stav dôchodkového účtu sporiteľa nižší ako individuálna garancia, certifikát sa vystaví vo výške individuálnej garancie.

 

Kedy DSS doplatí klientovi prípadné straty?

Pri prevode prostriedkov z certifikátu dôjde aj k fyzickému prevodu z účtu DSS. Podľa toho, akú formu čerpania dôchodku si sporiteľ vybral, DSS prevádza sumu z certifikátu do životnej poisťovne alebo späť na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

 

Ak si sporiteľ nevyberie žiadnu ponuku dôchodku, čo sa stane s garanciou?

Ak si sporiteľ nevyberie žiadnu ponuku dôchodku, na jeho osobný dôchodkový účet sa vrátia iba jeho vlastné prostriedky. Tie sa naďalej zhodnocujú vo fonde a pri jeho ďalšej žiadosti o dôchodok príde opätovne ku kontrole splnenia individuálnej garancie.

                                                                            

Platia garancie aj pre dobrovoľné príspevky?

Garancie pre dobrovoľné príspevky neplatia. Garancie sa týkajú iba majetku tvoreného z povinných príspevkov v garantovanom fonde.

 

Týkajú sa garancie aj iných fondov?

Garancie sa netýkajú iného ako garantovaného fondu.

 

Príklad: Sporiteľ poslal do akciového fondu 100 eur, ktoré tam stratili 10 eur. Po tomto poklese sporiteľ previedol zostávajúcich 90 eur do garantovaného fondu. Do individuálnej garancie sa započítava 90 eur.

 

Vyhodnocuje DSS garancie pri prestupe sporiteľa do inej DSS?

Pri prestupe medzi DSS sa klientovi nevyhodnocuje individuálna garancia.

 

Ak sú úspory v garantovanom fonde, ktorý zaznamenal v minulom roku pokles, má sporiteľ nárok na garanciu?

Garancie nezávisia od toho, či vo vybranom roku fond dosiahol kladné alebo záporné zhodnotenie. Garancie sa vyhodnocujú individuálne pri žiadosti sporiteľa o dôchodok.

 

 

Príklad

 

Sporiteľ urobil tri transakcie v garantovanom fonde

Transakcia 1: povinný príspevok do garantovaného fondu + 100 eur

Transakcia 2: čiastočný presun majetku z garantovaného fondu do iného fondu – 50 eur

Transakcia 3: presun majetku do garantovaného fondu  + 75 eur

Suma 100 – 50 + 75 = 125

Individuálna garancia je 125 eur

 

Situácia A: Hodnota dôchodkového účtu sporiteľa v garantovanom fonde pri žiadosti o dôchodok je 150 eur.

Hodnota dôchodkového účtu je vyššia ako individuálna garancia, certifikát sa preto vystaví na sumu 150 eur. Táto čiastka sa následne prevedie do životnej poisťovne na výplatu doživotného dôchodku alebo na osobný dôchodkový účet sporiteľa určený na výplatu dôchodku programovým výberom.

 

Situácia B: Hodnota dôchodkového účtu sporiteľa v garantovanom fonde pri žiadosti o dôchodok je 100 eur.

Hodnota dôchodkového účtu je nižšia ako individuálna garancia, certifikát sa preto vystaví na výšku individuálnej garancie 125 eur. Táto suma sa následne prevedie do životnej poisťovne na výplatu doživotného dôchodku alebo na osobný dôchodkový účet sporiteľa určený na výplatu dôchodku programovým výberom. Ak si sporiteľ nevyberie žiadnu možnosť, po 30 dňoch sa certifikát rozpustí a na jeho osobný dôchodkový účet sa vráti pôvodných 100 eur.

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.