Koaliční poslanci idú opäť meniť dôchodkový systém. Navrhli nové zmeny

Dátum vydania

Druhý pilier by sa mal opäť meniť. Koaliční chcú v podstate opraviť nedostatky, ktoré podľa nich aktuálna úprava druhého piliera má. Významnou zmenou má byť nová forma čerpania dôchodku. Poslanci Obyčajných ľudí a Sme rodina, ktorí zákon predkladajú, zároveň chcú sporiteľov motivovať v tom, aby si viac prostriedkov do druhého piliera vkladali dobrovoľne. Zmien v druhom pilieri sa však pripravuje viac.

Nadväzujú na novelu, ktorá prešla parlamentom koncom minulého roka. Návrh má politickú podporu, ktorú deklaroval aj rezort práce. Milan Krajniak v relácii Ide o pravdu naznačil, že zmeny by mohli prejsť parlamentom hladko. Aj keď je v súčasnosti otázne, ako chce zvyšok koalície dovládnuť a presadzovať zmeny v parlamente. SaS zatiaľ zmeny neodmieta, no ako sa nakoniec k nim postaví, stále zvažuje.

Denník Pravda prináša hlavné zmeny v bodoch:

1. Podpora dobrovoľných vkladov do druhého piliera sa zvýši

Práve podpora dobrovoľných vkladov je jedným z hlavných motívov navrhovanej novely. „Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým zvýšenie podpory dobrovoľného sporenia na dôchodok zo strany štátu, ktorého aktívna participácia je nevyhnutnou podmienkou, aby príjmy z individuálnych zdrojov mohli byť významnejším zdrojom financovania príjmu občanov v starobe,“ uvádza dôvodová správa k návrhu.

Dobrovoľných vkladov do druhého piliera je v súčasnosti skutočne málo. Z dát rezortu práce vyplýva, že k 31. decembru 2021 dobrovoľný vklad uskutočnilo len 4 605 sporiteľov, teda 0,27 percenta z celkového počtu 1 680 220 spo­riteľov. Celkový objem dobrovoľných príspevkov dosiahol výšku približne tri milióny eur, ich podiel na celkovom majetku vo fondoch druhého piliera je iba 0,31 percenta.

Práve preto sú na stole opatrenia, ktoré majú dobrovoľné príspevky do druhého piliera zatraktívniť. Kľúčové sú v tomto prípade dve opatrenia. Prvým je pružnejší výber prostriedkov vložených dobrovoľne. Druhým opatrením je návrat k daňovému zvýhodneniu dobrovoľných vkladov do druhého piliera.

Sporiaci dôchodkový systém by sa mal vrátiť do stavu, v ktorom sa nachádzal v rokoch 2013 až 2016. Vtedy boli dobrovoľné príspevky do druhého piliera takzvanou odpočítateľnou položkou. Znamená to, že tieto príspevky znižovali daňový základ, teda sumu, z ktorej sa vypočítava výška dane z príjmu.

Dobrovoľné príspevky do druhého piliera by podľa návrhu novely znižovali výšku zaplatených daní opäť. Suma dobrovoľných príspevkov do výšky dvoch percent čiastkového základu dane by sa mohla stať nezdaniteľnou časťou základu dane. Znamená to, že sporitelia na daniach zaplatia menej. Maximom by bola hodnota dobrovoľných príspevkov vo výške dvoch percent zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Ak návrh prejde, v roku 2025 by štát mohol vybrať na daniach o 417-tisíc eur menej, v roku 2026 by do štátnej kasy malo pritiecť o 671-tisíc eur menej.

Jeden z predkladateľov novely Peter Kremský z hnutia OĽaNO v súčasnosti nechce špekulovať o tom, ako by sa mohol objem dobrovoľných príspevkov do druhého piliera zvýšiť. Tieto opatrenia považuje za dobré aj Miroslav Kotov z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností ADSS. „Každá forma podpory sporenia na dôchodok je krok správnym smerom. Aj toto je určite dobré, keďže po predchádzajúcich legislatívnych zmenách je druhý pilier najlacnejšou formou sporenia na dôchodok, určite je to dobrý krok, je to motivácia ľudí, aby si posielali dobrovoľné príspevky do druhého piliera,“ hovorí Kotov.

2. Vzniká osobitný výber

Okrem toho návrh novely počíta s tým, že má vzniknúť nová forma čerpania prostriedkov z druhého piliera. Ide o takzvaný osobitný výber, ktorý by umožnil dobrovoľné príspevky do druhého piliera vybrať skôr ako po dovŕšení dôchodkového veku.

„Sporiteľ bude mať možnosť voľne disponovať so svojím majetkom tvoreným z dobrovoľných príspevkov, pričom nárok naň vznikne sporiteľovi, ktorý si počas účasti na starobnom dôchodkovom sporení platil aj dobrovoľné príspevky,“ uvádzajú predkladatelia. V súčasnosti sa sporiteľ, ktorý vkladá peniaze do druhého piliera aj dobrovoľne, dostane k týmto prostriedkom až v dôchodkovom veku.

Obe opatrenia, teda daňové zvýhodnenie a aj voľný výber dobrovoľných vkladov, sú navyše vzájomne prepojené. Ak sporiteľ dosiahne vek 55 rokov, bude môcť dobrovoľné prostriedky vyberať voľne bez ďalších následkov.

Ak sa ale pre výber dobrovoľných prostriedkov rozhodne mladší sporiteľ, štát si od neho vypýta späť daňové zvýhodnenie na dobrovoľné príspevky, ktoré mu predtým priznal. „V prípade, ak sporiteľ využije možnosť osobitného výberu skôr ako v 55. roku veku, navrhuje sa, aby bol povinný zvýšiť si základ dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach základ dane znížil,“ uvádza dôvodová správa. Podľa Kremského by sa to malo týkať tej časti dobrovoľných úspor, ktorú sa sporiteľ rozhodne pred dosiahnutím veku 55 rokov vybrať.

Cieľom novely totiž je, aby sa zvýšil objem dobrovoľných príspevkov, a tie sa vo fondoch druhého piliera dlhšie obdobie zhodnocovali. Nie je v záujme sporiteľa, aby prostriedky z druhého piliera vyberal predčasne.

Novela však hovorí o tom, že vo veku nad 55 rokov môžu nastať životné okolnosti, keď predčasný výber dobrovoľne vložených prostriedkov môže riešiť problém sporiteľa. Ide napríklad o situáciu, keď 58-ročný človek stratí zamestnanie. Predčasný výber prostriedkov z druhého piliera môže prispieť k tomu, že takýto človek si zachová životný štandard.

Novela nadväzuje na relatívne veľké zmeny, ktoré v druhom pilieri nastali v roku 2022. Od 1. januára tohto roku má dôchodkové sporenie novú podobu. Výraznou zmenou prešla výplatná fáza sporenia. Keď sporiteľ požiada o vyplatenie dôchodku, správcovská spoločnosť nasporenú sumu rozdelí na dve polovice.

Ak teda klient nasporí dvadsaťtisíc eur, tieto peniaze sa virtuálne rozdelia na dve polovice. Prvá časť úspor je určená na takzvaný programový výber. V čase žiadosti o dôchodok by už celá táto časť peňazí mala byť v dlhopisovom fonde. Druhá časť je určená na doživotný dôchodok. Táto časť peňazí bude ešte v čase žiadosti o penziu v akciových, teda rizikových fondoch a postupne sa bude presúvať do dlhopisových, teda menej rizikových fondov.

3. Zdanenie úspor ide zo stola

Počas legislatívneho procesu sa diskutovalo o tom, že možnosť jednorazového výberu úspor by zanikla. Napokon vzniklo kompromisné riešenie. Možnosť jednorazového výberu naďalej existuje, no týka sa len tej časti peňazí, ktorá je určená na programový výber.

Rozruch ale vyvolal pozmeňovací návrh práve Petra Kremského, ktorý počítal s tým, že jednorazový výber by podliehal dani z príjmu. Táto novela by mala možnosť zdanenia jednorazového výberu zhodiť zo stola. „To, čo som sa pri prijímaní tohto zákona zaviazal, že navrhnem zrušenie v najkratšom možnom čase, tak aj robím,“ povedal pre denník Pravda Peter Kremský.

Zákon o druhom pilieri vo svojej súčasnej podobe predpokladá, že zdaňovanie úspor upraví zákon o dani z príjmov. V tomto zákone sa však o zdaňovaní dôchodkov nehovorí, preto je sadzba dane de facto nulová. Predkladaný návrh novely ruší ustanovenie, ktoré o zdaňovaní majetku v druhom pilieri pomerne nejasne hovorilo. V podstate sa tak ruší zdaňovanie druhého piliera, ktoré v súčasnosti formálne existuje, no štát ho neuplatňuje.

Minister práce Milan Krajniak práve preto považuje zrušenie zdanenia za technickú záležitosť. „Aby nevznikli žiadne pochybnosti, tak to naformulujeme ešte raz, aby to bolo úplne zrejmé,“ povedal v relácii Ide o pravdu. Vzhľadom na to, že štát zdaňovanie jednorazového výberu neuplatňoval, zmena nebude znamenať mínus v štátnej kase.

Nie je jasné, prečo sa v minulom roku o zdanení jednorazového výberu vôbec hovorilo. Kremský ešte v októbri minulého roku hovoril, že s takýmto riešením nie je spokojný, no bol to kompromis, ktorý umožnil zachovať možnosť jednorazového výberu. Minister práce totiž v novele druhého piliera navrhol jednorazový výber zrušiť. Kremský však už minulý rok avizoval, že sa pokúsi zdanenie jednorazového výberu zrušiť. Na otázku, čo presvedčilo Milana Krajniaka, aby s navrhovanou úpravou súhlasil, odpovedať nevedel.

Zrušenie zdanenia podľa Miroslava Kotova znamená, že zo zákona zmizne určitá neistota. Zdaňovanie časti úspor totiž nebolo do detailov pripravené. „Ono to nebolo presne napísané, čo presne sa má zdaniť. To bol jeden zo základných problémov toho pozmeňovacieho návrhu. Odvolával sa na zákon o dani z príjmu, ten zdaňovanie dôchodkových úspor nepozná. Nebolo jasné, či sa budú zdaňovať iba výnosy, alebo celé úspory, ktoré sa vyberú rýchlejšie. Nejasných vecí bolo viac, zdaňovanie sa navyše stretlo s negatívnou odozvou, tak sa to úplne vypúšťa,“ hovorí Kotov.

4. Zmena vo vyplácaní nízkych dôchodkov

Predkladatelia návrhu zároveň chcú, aby sa rozšírila možnosť výberu dôchodkových úspor v osobitnom režime z druhého piliera. „Ak tam má niekto veľmi málo nasporené, keď ide do dôchodku, poisťovňa mu neponúkne mesačnú platbu, ale peniaze mu vyplatí déeseska ako celok,“ upozorňuje Kremský.

Pre vyplatenie úspor v tomto režime platí v súčasnosti limit 894 eur. Keď mal človek nasporené menej ako túto sumu, déeseska mu ju vyplatila jednorazovo. Ak bola vyššia, úspory sa vyplácali postupne vo viacerých splátkach. Novelou by sa mal tento limit zvýšiť k hranici 3 400 eur. Do tejto sumy sa podľa Kremského neoplatí vytvárať nejaký výplatný program a tieto peniaze by sa v zásade automaticky vyplatili sporiteľom jednorazovo.

Facebook Twitter Email


Zdroj
Pravda.sk
Autor
Ján Beracka

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.