Mám poslať dôchodkovej spoločnosti do konca mája návratku? A čo ak ju nepošlem?

Dátum vydania

Možno si už sporíte v indexovom fonde v druhom pilieri a neviete, čo sa stane, ak dôchodkovej spoločnosti nepošlete do konca mája návratku. Alebo si sporíte v dlhopisoch a neviete, čo bude ďalej s vašimi úsporami. Prinášame otázky a odpovede, ako čítať výpis a návratku od dôchodkovej spoločnosti.

V týchto dňoch približne 1,7 milióna sporiteľov dostalo výpis zo svojho dôchodkového účtu v druhom pilieri. Okrem odhadovanej výšky dôchodku je tam aj informácia o odporúčaných zmenách v sporení a o predvolenej investičnej stratégii. V tomto texte sa dozviete, či sa vás to týka alebo nie.

Odpoveď sa dozvedia tí, ktorí si dnes sporia v dlhopisových fondoch alebo ani nevedia, kde si v druhom pilieri sporia. Rovnako tí, ktorí sú v indexovom alebo akciovom fonde a pýtajú sa, či aj tak majú dôchodkovej spoločnosti do konca mája poslať návratku, že chcú byť v predvolenej investičnej stratégii.

„Dôchodková spoločnosť mi v liste píše, že nie som v predvolenej investičnej stratégii, čo môže mať negatívny vplyv na môj dôchodok. Ale ja si už predsa sporím v indexovom fonde,“ hovorí jeden zo sporiteľov.

V texte vysvetľujeme, ako treba čítať informáciu z výpisu o odhadovanom dôchodku z druhého piliera, upozorňujeme aj na to, že ministerstvo chce metodiku pre odhad budúcich penzií ešte zlepšiť.

Odpovedáme aj na otázku, prečo sporiteľ, ktorý menil pred koncom roka dôchodkovú spoločnosť, dostal dva výpisy s výrazne rozdielnou výškou odhadovaného dôchodku.

1. Čo radia odborníci, ktorí tvorili predvolenú investičnú stratégiu? Ako si mám sporiť v druhom pilieri podľa veku?

Podľa štátom odporúčaného sporenia by si ľudia do veku 50 rokov mali sporiť iba v indexovom fonde a od päťdesiatky sa im každý rok 4 percentá z ich úspor presunú do dlhopisového fondu. 65-ročný sporiteľ bude mať potom 64 percent úspor v dlhopisovom fonde a 36 percent v indexovom fonde.

Ministerstvo práce investičnú stratégiu vytvorilo v spolupráci s odbornou verejnosťou a nie je známe, že by ju niekto spochybnil.

Pre nových sporiteľov bude predvolená investičná stratégia automatická. Ostatní sporitelia dostali od dôchodkových spoločností informáciu, či si sporia v súlade s ňou alebo nie, prípadne či to chcú zmeniť.

Indexový fond dnes majú štyri z piatich dôchodkových spoločností, Allianz DSS k 1. máju zmení svoj akciový fond na indexový.

2. Sporím si v indexovom fonde. Do konca mája sa mám rozhodnúť, či chcem byť v predvolenej investičnej stratégii. Čo sa stane, ak návratku nepošlem?

Ak si už dnes sporíte v indexovom fonde a máte menej ako 50 rokov, je úplne jedno, či návratku dôchodkovej spoločnosti do konca mája pošlete alebo nie. Nič sa tým pre vás nezmení. Úspory by vám DSS tak či tak nikam nepresúvala.

Rozdiel môže byť, až keď máte 50 a viac rokov, ale prehodiť sa do predvolenej stratégie alebo vystúpiť z nej môžete hocikedy.

Keď pošlete návratku, že chcete byť v predvolenej investičnej stratégii, vaše úspory vám správca vždy ku dňu vašich narodenín (alebo v iný vami určený termín) nastaví podľa predvolenej investičnej stratégie. Čiže vždy sa vám 4 percentá z majetku presunú do dlhopisového fondu. V dlhopisoch nemôžete mať väčší, ale ani menší podiel.

Ak nepošlete návratku, čiže nebudete v predvolenej investičnej stratégii, a ani neskôr do nej „nevstúpite“, správca úspor bude aj tak dozerať na to, aby ste mali už časť úspor v dlhopisoch, inak vám ju tam sám prevedie. Tak je to aj dnes, akurát úspory sa do dlhopisov presúvajú od veku 52 rokov (vždy po 10 percent).

„Konzervatívnejšie, ako hovorí predvolená investičná stratégia, si sporiť môžete, rizikovejšie nie,” hovorí šéf Allianzu DSS Miroslav Kotov.

Rozdiel je aj v tom, že len keď nie ste v predvolenej investičnej stratégii, môžete požiadať správcu, aby sa vám do dlhopisov presúvala len polovica určenej sumy.

3. Sporím si v akciovom fonde a rozhodujem sa, či mám poslať DSS do konca mája návratku alebo nemám. Aký je v tom rozdiel?

Predvolená stratégia hovorí o sporení v indexovom fonde. Ak pošlete DSS do konca mája návratku, vaše úspory začne od júla presúvať postupne do indexového fondu. Ak sa rozhodnete pre predvolenú stratégiu v júni alebo neskôr, dôchodková spoločnosť už presunie úspory do indexového fondu jednorazovo.

Rozdiel je ďalej v tom, že indexové fondy sú pasívne spravované, čiže kopírujú niektorý akciový index, dlhodobo tak dosahujú v priemere o niečo lepší výnos. Akciové fondy sú aktívne spravované a celý majetok nie je v akciových investíciách.

Keď máte 50 a viac rokov a nevstúpite do predvolenej stratégie, môžete DSS požiadať, aby vám do dlhopisov presúvala iba polovicu z inak určenej sumy.

Presunúť úspory z akciového fondu do indexového však môžete hocikedy (aj naopak) a nemusíte DSS pritom povedať, že chcete byť v predvolenej investičnej stratégii.

4. Dlhé roky si sporím v dlhopisovom fonde a iba do konca mája môžem DSS poslať návratku, že nechcem byť v predvolenej stratégii. Čo ak som si list od DSS nevšimol? Čo sa stane?

Ak máte menej ako 54 rokov (ročník narodenia 1969 a mladší), od roku 2013 ste nič vo svojom sporení nezmenili a na list od dôchodkovej spoločnosti nebudete reagovať, dôchodková spoločnosť začne od júla postupne presúvať vaše úspory z dlhopisového do indexového fondu. Ak si nie ste istí, či ste nejaké zmeny v sporení robili, zistite to napríklad z výpisu od dôchodkovej spoločnosti.

Iba ak DSS pošlete návratku, že nechcete ísť do predvolenej stratégie, budete si ďalej sporiť v dlhopisovom fonde. Najmä mladším ľuďom to však odborníci neradia, pretože to pre nich nie je dlhodobo výhodné.

Ak ste narodení v roku 1968 a skôr a na list nezareagujte, DSS začne od júla presúvať do indexového majetku iba vaše nové príspevky. Doterajšie úspory zostanú v dlhopisovom fonde.

5. Mám okolo štyridsiatky, časť dôchodkových úspor, povedzme polovicu, mám v dlhopisovom fonde, zvyšok v akciovom alebo indexovom fonde. Čo sa zmení, ak DSS pošlem do konca mája návratku?

Ak pošlete návratku, dôchodkovej spoločnosti tým poviete, aby vám úspory z dlhopisového fondu presunula postupne do indexového fondu.

Zmeniť nastavenie sporenia si môžete sami kedykoľvek, ale od päťdesiatky musí byť časť úspor aj v dlhopisoch (na to dozerá správca úspor).

6. Sporím si v indexovom fonde a v tomto roku budem mať 55 rokov. Ako mám postupovať?

Ako sme už spomínali vyššie, od júla sa každému, kto bude mať aspoň 50 rokov, časť dôchodkových úspor presunie do dlhopisového fondu. Každý rok sú to 4 percentá.

Ak nepôjdete do predvolenej stratégie, platí:

Konzervatívnejšie, ako hovorí predvolená investičná stratégia, si sporiť môžete, rizikovejšie nie.

Môžete požiadať o polovičný presun úspor do dlhopisov. Ak ste to už urobili, zostáva to v platnosti.

7. Vo výpise z druhého piliera je odhadovaná výška môjho budúceho dôchodku pri rôznych scenároch. Ako to mám čítať a ktorý údaj je podstatný?

Podstatné je pozerať sa na reálnu sumu, ktorá je očistená o infláciu. Keď niekomu vyjde, že v nominálnej hodnote má 250-eurový dôchodok a v reálnej 100 eur,  dôležitá je tá stovka.

Šéfka Oranžovej obálky Daniela Danková vraví, že scenáre z výpisu sa často neinterpretujú správne. „Základný scenár sa nemôže interpretovať ako najpravdepodobnejší. Predstavuje skôr hranicu, od ktorej polovica odhadov bude vyššia a polovica odhadov nižšia ako suma uvedená v základnom scenári.”

Danková tiež upozorňuje, že sporiteľ sa z výpisu nedozvie, akú časť jeho príjmu mu dôchodok z druhého piliera nahradí.

Vo všeobecnosti platí, že dôchodok z druhého piliera dnešného tridsiatnika by mohol tvoriť okolo 25 až 30 percent jeho celkového dôchodku. Ak má peniaze v akciovom alebo indexovom fonde, môže to byť aj mierne vyšší podiel. A čím kratšie si človek sporil v druhom pilieri, tým väčší bude aj podiel štátneho dôchodku na jeho celej penzii.

Analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar vraví, že vás to aspoň upozorní na to, že pokiaľ si chcete zvýšiť budúci dôchodok, mali by ste sa tým zaoberať už dnes a sporiť si aj dobrovoľne. „Veľmi zjednodušene povedané: na zvýšenie dôchodku o 100 eur mesačne si treba našetriť v rámci tretieho, štvrtého a piateho piliera o 20 000 eur viac,“ hovorí Škriniar.

Výpisy z druhého piliera sa budú meniť. Ministerstvo práce potvrdilo, že po dohode s Národnou bankou Slovenska pripravuje nový vzor. Zohľadní tam najmä zavedenie predvolenej investičnej stratégie a nový spôsob výplaty dôchodkov z druhého piliera. Zároveň prehodnocuje model, podľa ktorého DSS odhadujú budúce dôchodky.

8. Pred koncom roka som menil DSS a prišli mi dva výpisy z penzijného účtu. Vo výpise od nového správcu mám odhadovanú penziu podstatne nižšiu. Prečo?

Je známy prípad, keď sporiteľovi, ktorý v decembri menil dôchodkovú spoločnosť, prišiel výpis z dôchodkového účtu od pôvodnej aj novej DSS, tá mu však odhadla o polovicu menší dôchodok.

Rozdiel spôsobilo to, že kým pôvodná DSS do odhadu zahrnula nové príspevky, ktoré bude ďalej do druhého piliera posielať, nová DSS nie, nemala o nich informáciu, hovorí Škriniar zo Swiss Life Select.

„Ak by nový správca mal informácie o doterajších príspevkoch, predpokladám, že prognóza nasporenej sumy a z nej vypočítaného dôchodku by sa navzájom veľmi nelíšili,“ povedal.

Potvrdzuje to aj hovorkyňa Uniqa DSS Beáta Lipšicová. Ak sporiteľ zmení DSS, stane sa, že nový správca nemá v danej chvíli informácie o budúcich príspevkoch a pri odhade dôchodku vychádza len zo zhodnotenia doterajších úspor. V rámci prognózy potom ráta s nulovými príspevkami. To platí vtedy, ak meníte správcu úspor na konci roka alebo v januári.

Vo všeobecnosti platí, že DSS pri odhadoch berú do úvahy nasporenú sumu a príspevky za posledné dva roky. Čiže ak si napríklad niekto v minulosti platil aj dobrovoľné príspevky, no posledné dva roky nie, v novom výpise mu môže vyjsť o dosť nižší dôchodok.

Facebook Twitter Email


Zdroj
e.dennikn.sk
Autor
Mariana Onuferová

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.