Nie každý bude môcť vystúpiť z 2. dôchodkového piliera, Sociálna poisťovňa ozrejmila podmienky

Dátum vydania
***
Z 2. dôchodkového piliera bude môcť vystúpiť iba ten sporiteľ, ktorému po 1. máji 2023 vznikla účasť v 2. pilieri automaticky a to bez ohľadu na to, či si dôchodcovskú správcovskú spoločnosť (DSS) vybral sám – uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení – alebo mu ju určila Sociálna poisťovňa.

„Sporiteľ, ktorému prvý poistný vzťah vznikol pred 1. májom 2023 a vstúpil do II. piliera dobrovoľne, nemá možnosť z II. piliera vystúpiť,“ ozrejmil pre Aktuality.sk hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Vysvetlil tiež, dokedy a akým spôsobom môžete s automatickou účasťou na starobnom dôchodkovom sporení z II. piliera vystúpiť.

„Sporiteľ, ktorému vznikla účasť v 2. pilieri automaticky, môže z neho vystúpiť, ak v lehote 730 dní od vzniku tejto účasti, t.j. od prvého dôchodkového poistenia vzniknutého po 1. máji 2023, doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie,“ pokračoval Kontúr.

Takéto oznámenie musí podľa jeho slov obsahovať úradne osvedčený podpis alebo oznámenie môže podpísať pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne.

„Z oznámenia musí byť zjavný prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení (tlačivo k výstupu z 2. piliera nájdete v časti Formuláre po 1. máji 2023). Účasť na starobnom dôchodkovom sporení následne zanikne spätne od prvého dňa jej vzniku. Sporiteľ tento prejav vôle, týkajúci sa jeho výstupu z II. piliera, nebude môcť vziať späť,“ upozornil.

Vstup do piliera

Každý poistenec, ktorému vzniklo dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a ešte nedovŕšil 40 rokov veku, bude môcť vstúpiť do 2. piliera dobrovoľne na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s niektorou z DSS.

Tohto sporiteľa, ktorý do 2. piliera vstúpi dobrovoľne (t.j. na základe vlastnej iniciatívy), sa však možnosť výstupu netýka.

Novela o starobnom dôchodkovom sporení

Od mája 2023 vstupuje do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, tak budú automaticky zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení (2. pilier).

Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami.

Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v 2. pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z 2. piliera vystúpiť.

Osoby, ktoré neplatili odvody

Týka sa to nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 im vznikne.

Ide napríklad SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla tak povinnosť odvádzať na dôchodkové poistenie.

Ale aj osôb, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať na dôchodkové poistenie.

Facebook Twitter Email


Zdroj
Aktuality.sk
Autor
Martin Dedinský

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.