Poradňa

Dátum vydania

Kedy žiadať o dôchodok z druhého piliera?

Starobný dôchodok z druhého piliera môžete začať poberať dovŕšením dôchodkového veku.

Dôchodkový vek sa stanovuje podľa ročníka narodenia a počtu vychovaných detí, ale ak oslávite 61 rokov, dôchodok sa blíži!

A ak máte toho roku 62 rokov a 10 mesiacov, aj bez ohľadu na počet vychovaných detí ste dosiahli dôchodkový vek v každom prípade.

Predčasný starobný dôchodok môžete začať poberať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Súčasne však už musíte poberať predčasný starobný dôchodok aj z prvého piliera alebo súčet súm predčasných starobných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako 1,2-násobok životného minima.

Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne a poskytuje výpočet presného dátumu dovŕšenia dôchodkového veku s prihliadnutím na výchovu dieťaťa či výpočet zníženého dôchodkového veku v prípade výkonu zamestnania alebo služby v rizikovej pracovnej kategórii číslo 3 alebo 4.

Kde?

O dôchodok z druhého piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo v DSS, ktorá spravuje vaše úspory.

Ak by ste chceli predčasný starobný dôchodok z druhého piliera, ale ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z prvého piliera, tak oň žiadajte len v Sociálnej poisťovni.

Po podaní žiadosti vám Sociálna poisťovňa zašle ponukový list na čerpanie dôchodkov.

Ponuky zohľadňujú vek sporiteľa a výšku nasporenej sumy. Sporiteľ si môže do 30 kalendárnych dní vybrať jednu ponuku  a uzatvoriť s poisťovňou zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom so správcovskou spoločnosťou.

Ak si do 30 dní nevyberie z predložených ponúk, o dôchodok z druhého piliera môže bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

Dôchodok alebo zhodnotenie?

Vaše úspory z druhého piliera môžete čerpať postupne, jednorazovo alebo ich nechať ďalej zarábať.

  • Doživotný dôchodok bude vyplácať životná poisťovňa každý mesiac do konca vášho života.
  • Dočasný dôchodok vypláca životná poisťovňa každý mesiac v rovnakej výške počas dohodnutého obdobia 5, 7 alebo 10 rokov. Nárok naň máte, ak súčet vašich doživotne poberaných dôchodkov je vyšší ako referenčná suma a zároveň ste nepoužili celú nasporenú sumu na doživotný dôchodok.
  • Programový výber vypláca DSS počas určeného obdobia alebo vo vami určenej mesačnej výške do vyčerpania úspor. Nárok naň máte, ak súčet vašich doživotne poberaných dôchodkov je vyšší ako referenčná suma a zároveň ste nepoužili celú nasporenú sumu na doživotný dôchodok. V  prípade úmrtia je zvyšok predmetom dedenia.
  • Úspory môžete ponechať v DSS, ak ich chcete ďalej investovať. O vyplácanie dôchodku z druhého piliera môžete požiadať neskôr.
  • Výnos z investovania vám môže na požiadanie vyplácať DSS po dovŕšení dôchodkového veku, ak ešte nemáte záujem o dôchodok z druhého piliera alebo ho poberáte a časť úspor ponechávate v DSS.
  • Ak výška nasporenej sumy nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku a súčet doživotne poberaných dôchodkov je nižší ako referenčná suma, dôchodok z druhého piliera bude vyplácaný mesačne maximálne vo výške ustanovenej zákonom počas dohodnutého obdobia z poisťovne alebo do vyčerpania úspor z DSS.

Ako mať lepší dôchodok?

Dobrovoľné príspevky do druhého piliera vám umožňujú voľnosť vo výške a frekvencii príspevkov a potom aj pri ich čerpaní po dosiahnutí dôchodkového veku. Medzi benefity patria daňové prázdniny z výnosov počas celého obdobia sporenia a nízke poplatky.

Podstatný vplyv na výšku vášho budúceho dôchodku má aj to, či si sporíte v správnom type fondu.

Sporitelia mladší ako 45 rokov by mali mať, podľa svojho postoja k riziku, aspoň časť úspor spravovaných v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde PROGRES. Tento ponúka tým, ktorí sú ochotní akceptovať aj riziko, šancu na dosiahnutie adekvátne vyššieho zhodnotenia a tým aj vyššej nasporenej sumy a mesačnej výšky dôchodku.

Sporitelia,  ktorí si sporia aj vo fonde GARANT a nedosiahli ešte vek 45 rokov, nájdu podrobné informácie vo výpise z účtu, ktorý sme im zaslali v januári.  Zároveň je tento výpis dostupný aj na našej webovej stránke v časti Prihlásenie pre sporiteľa.

DSS automaticky začne postupne presúvať vaše úspory do dlhopisového garantovaného fondu po dosiahnutí veku 52 rokov. Táto povinnosť vyplýva zo zákona. Dôchodkový fond GARANT je určený na bezpečné zaparkovanie úspor tesne pred dôchodkom.

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.