Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Poslal COVID-19 do bubliny aj akcie?

Už je to nejaký čas, čo nás COVID-19 uväznil v domácich bublinách. Na konci januára sa bublina začína spomínať aj pri akciových trhoch. Americké indexy sú už o 10 percent vyššie, ako boli pred príchodom pandémie, a od marcových miním narástli o neuveriteľných 70 percent. Podobné čísla platia pre japonské akciové indexy, ale aj indexy krajín rozvíjajúcich sa trhov. Obrovský prílev lacných peňazí zo strany centrálnych bánk stále tlačí akciové trhy nahor.

Pravidelný komentár Mira Kotova pre Hospodárske noviny

Dátum vydania: 01.02.2021

Zdroj: HNonline.sk

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.