Pre sporiteľov aj správcov úspor je dôležitý signál, ktorý dáva o dôchodkoch nová vláda

Dátum vydania

Ešte nikdy nebol druhý pilier v programovom vyhlásení vlády takým významným faktorom

V programovom vyhlásení na roky 2020 – 2024 si vláda vo všeobecnosti dala za ciel „dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému“, zabezpečenie primeranej úrovne dôchodkov a zjednodušenie odvodového a poistného systému.

Celkovo sa úprav v dôchodkovom systéme týka až 16 bodov programového vyhlásenia vlády v časti Ochrana pracovných miest a zabezpečenie sociálnych istôt.

Dobrý hospodár má začať financiami

Najrobustnejšiu časť dôchodkového systému tvorí priebežný systém financovania prostredníctvom Sociálnej poisťovne, teda prvý pilier. Nadviazať dôchodkové výdavky na demografický vývoj je cesta nielen rozumná, ale aj bytostne nutná.  Počas najbližších troch dekád sa totiž staneme v Európe jednou z krajín s najstarším obyvateľstvom.

Autori programového vyhlásenia evidentne pozorne čítali správy medzinárodných spoločností hodnotiace pripravenosť a najmä dlhodobú udržateľnosť dôchodkových systémov. Najvyššie hodnotenie tu dostávajú krajiny, v ktorých systém priebežného financovania dôchodkov tvorí menšiu časť a, naopak, kapitalizačný systém je mohutný a silný. Čím viac kapitálu majú krajiny nasporené v dôchodkových fondoch v pomere k HDP, tým vyššie priečky v hodnoteniach dosahujú.

Druhý a tretí pilier, teda sporenie si na vlastnom účte v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS) a v doplnkových dôchodkových spoločnostiach (DDS), takto posilňujú svoj význam pre finančnú udržateľnosť dôchodkového systému,

Dozvieme sa, akí dôchodcovia budeme

Základom toho, aby si ľudia boli ochotní sporiť na dôchodok, je informácia o tom, aké sú už teraz budúce nároky na dôchodok. „Oranžová obálka“, čiže informačný list má každého občana pravidelne informovať o predpokladanej výške dôchodku zo všetkých troch pilierov. Predstavy a predpokladaná výška dôchodku sa môžu výrazne líšiť, a tak ambícia sporiť si viac a najmä efektívnejšie je už na každom z nás.

A ak budete mať chuť sporiť si viac a s menšími nákladmi, poteší vás aj zvažovanie novej vlády o opätovnom zavedení nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľné príspevky do II. piliera.

Vypočujeme si odborníkov

Priemerný vek sporiteľa je okolo 40 rokov a tomu absolútne nezodpovedá skutočnosť, že až takmer 80 percent majetku v druhom pilieri je investovaných v garantovaných dlhopisových fondoch. Tieto síce obsahujú garanciu pre sporiteľa, avšak potenciálom výnosov výrazne zaostávajú za potenciálom fondov využívajúcich akciové investície.

Preto by nastavenie výnosnejšej investičnej politiky na základe rozhodnutí profesionálnych správcov investícií v DSS malo pomôcť tomu, aby si ľudia sporili efektívnejšie. Zmeny však treba pripraviť citlivo a pred ich zavedením by mala byť otvorená široká diskusia.

Opäť je tu diskusia o automatickom vstupe

Na zavedenie povinného vstupu do druhého piliera sa dá pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Ostatných päť rokov sa lámu rekordy v počte ľudí, ktorí doň vstúpili. Zdá sa teda, že aj pri tomto nastavení si mladí ľudia sporia na dôchodok na svojom účte v DSS.

Avšak automatický vstup s možnosťou výstupu by priniesol jednu veľkú zmenu. V súčasnosti platí, že do druhého piliera sa vstupuje až do 35 rokov veku a automatický vstup by znamenal, že mladí ľudia by si začali sporiť aj podstatne skôr. Už od nástupu do prvého zamestnania. Ak niekto zmaturuje a zamestná sa, začal by si sporiť v devätnástich, vysokoškolák ešte pred dvadsaťpäťkou.

Dlhodobosť pri akomkoľvek sporení a investovaní je jedným z najdôležitejších parametrov popri výške ročného zhodnotenia. Ak sa pozrieme na krajný prípad – 15 rokov sporenia navyše môže znamenať aj viac ako dvojnásobnú výšku úspor na účte a z nej napokon aj dvojnásobný druhopilierový dôchodok.

Slovensko bude potrebovať súdržnosť

Programové vyhlásenie vlády pre oblasť dôchodkov čítame ako dokument založený na pilieroch, ktorými sú demografický vývoj, transparentnosť, rešpekt k názoru odborníkov na jednej strane a zároveň odstránenie diskriminácie a posilnenie generačných väzieb na strane druhej. Ako správcovia úspor  vnímame svoju úlohu zodpovedne a sme otvorení širokej diskusii v príprave zákonov.

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.