Sme tu pre vás od vzniku druhého piliera

Dôchodková správcovská spoločnosť v skupine Allianz  vznikla v septembri 2004. Jediným majiteľom Allianz SDSS je Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., jednotka na slovenskom poisťovacom trhu a zároveň člen skupiny Allianz, ktorá je najväčšiou poisťovacou značkou na svete. Naša stabilita, globálne investičné skúsenosti a zároveň znalosť slovenského trhu z nás robia oporu vo všetkých životných situáciách.

Spravujeme najväčší objem úspor

Sporenie na dôchodok presahuje niekoľko dekád a má svoje investičné špecifiká. Pozícia skupiny Allianz na svetových finančných trhoch nám umožňuje premyslené a efektívne investície. Spravujeme úspory v objeme viacej ako 3,5 miliardy eur a spolieha sa na nás takmer polmilióna budúcich dôchodcov. Naša pozícia lídra v druhom pilieri nás zaväzuje aj motivuje byť stále lepší.

Chcem vedieť viac

Záleží nám na budúcnosti

Podstatu zelených investícií vyjadrujú tri základné hodnoty ESG – Environment, Social, Governance, teda životné prostredie, sociálna zodpovednosť a riadenie.
Investičná skupina Allianz sa hlási k princípu udržateľnosti už viacej ako dvadsať rokov. Integrácia ESG faktorov do investičného hodnotového reťazca zlepšuje riadenie rizík a vytvára udržateľné a dlhodobé výnosy.

O II. pilieri

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný . Príspevky sporiteľov sú investované v dôchodkových fondoch, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).

Starobné dôchodkové sporenie tvorí spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) základný systém dôchodkového zabezpečenia a spoločne majú zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a príjem pozostalým v prípade jeho úmrtia .

Po vstupe do II. piliera sa povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % rozdelia na dve časti tak, ako sa uvádza v časti príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Sporiteľ tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Prestupy robené v panike sú tou najhoršou stratégiou. Tak rasty ako aj poklesy sú prirodzenou súčasťou investovania. Sledujte dlhodobý vývoj fondu a až na základe toho robte rozhodnutia.

DSS garantuje, že pri žiadosti o dôchodok z druhého piliera bude mať sporiteľ na účte v garantovanom fonde minimálne to, čo tam vložil. Garancie sa budú od roku 2023 vyhodnocovať individuálne pre každého sporiteľa.

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.