Presunúť úspory v druhom pilieri do rizikovejších fondov?

Dátum vydania

Denník Pravda sa pýtal odborníkov z oblasti financií, ako by mal uvažovať o svojich úsporách 45-ročný človek, ktorý ich má všetky v garantovaných – dlhopisových fondoch a ktorý chce pracovať ešte 20 rokov.

Michal Mešťan, prodekan na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Ak má sporiteľ 45 rokov a sporí si v dlhopisovom fonde, tak by si mal v prvom rade okamžite nastaviť posielanie nových príspevkov v plnej výške do rizikových indexových fondov. Hneď potom by si mal naplánovať presun existujúcich úspor z dlhopisových do indexových fondov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na finančnom trhu a neistotu spojenú s krokmi centrálnych bánk bude racionálne realizovať presun úspor postupne v priebehu nasledujúcich 12 alebo viac mesiacov. Samozrejme, závisí to aj od výšky úspor, ktorú má v súčasnosti sporiteľ nasporenú. Všetky tieto zmeny môže realizovať vo všetkých DSS aj on-line z pohodlia domova cez mobil, tablet alebo počítač, nemusí chodiť ani na pobočku. Aby mohol pristupovať k úsporám z pohodlia domova, musí si zriadiť elektronický prístup k svojmu dôchodkovému účtu. Sporiteľ v tomto veku má ešte pred sebou dostatočne dlhú dobu sporenia (približne 20 rokov), preto by nemal nechávať svoje úspory v konzervatívnom dlhopisovom fonde.

Martin Višňovský, člen predstavenstva NN dôchodková správcovská spoločnosť

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že II. pilier je finančný produkt založený na dlhodobom sporení. Predovšetkým mladí ľudia, ktorým ostáva do odchodu na dôchodok 10 a viac rokov, by mali investovať svoje úspory do rizikovejších fondov, kde je možnosť znásobenia vložených prostriedkov niekoľkonásobne vyššia. To znamená, že ak chce 45-ročný človek pracovať ďalších 20 rokov, rozhodne mu odporúčame presun finančných prostriedkov do negarantovaných fondov. Správna voľba fondu a investičnej stratégie významne ovplyvní výšku jeho budúceho dôchodku z II. piliera. Pri výbere fondu je dôležité zvážiť počet rokov zostávajúcich do dôchodku, mieru rizika a vzťah sporiteľa k riziku. Sporiteľom, ktorí si sporia v našom garantovanom fonde a ostáva im do penzie 10 a viac rokov, odporúčame presun prostriedkov do akciových alebo indexových negarantovaných dôchodkových fondov. Dôležitá je tiež informácia, že majetok sporiteľov od dosiahnutia veku 52 rokov je povinne postupne presúvaný do garantovaného dlhopisového fondu. Systém tak už v súčasnej dobe akceptuje, že rizikový profil sporiteľa sa mení s pribúdajúcim vekom.

Igor Vilček, vedúci oddelenia Riadenia investícií VÚB Generali, dôchodková správcovská spoločnosť

20 rokov je veľmi dlhá doba a sporiteľby dnes rozhodne mal mať časť alebo celé úspory v akciovom alebo indexovom fonde. Ak je sporiteľ stále v dlhopisovom fonde a uvažuje o prestupe, je dobré tento prestup realizovať postupne. Napríklad každé 3 mesiace presunúť časť úspor, napríklad pätinu. V prípade, ak sú aktuálne akciové trhy v poklesoch, je vhodné presúvať viac a rýchlejšie.

Matej Varga, CIO a člen predstavenstva 365.life

Vo veku 52 rokov sa mu začnú úspory automaticky po častiach presúvať z negarantovaných fondov do garantovaných, každý rok je to 10 % úspor. Jedná sa teda o 7 nasledujúcich rokov, kým dôjde k tomuto presúvaniu. Vzhľadom na to, že investičný horizont pri akciových investíciách je 7 až 10 rokov, cieľové portfólio pre človeka vo veku 45 rokov na nasledujúcich 7 rokov, ak bol doteraz len v garantovanom fonde, by zrejme mohlo byť skôr zmiešané, ako plne akciové. Konkrétne možno uvažovať nad prerozdelením investícií v pomere 80 % akciové investície, 20 % dlhopisové. Presun z garantovaného fondu by bolo vhodné realizovať postupne v priebehu roka až dvoch najmenej v 4 častiach.

Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť

Prvý krok je vedieť, kam chceme úspory presunúť. Pri 45-ročnom sporiteľovi by stále mohol mať väčšinu úspor v akciovom rizikovom fonde – pokojne aj 75 percent. Do tohto pomeru by si mal hneď prepnúť nové príspevky. Doterajšie úspory by mohol presunúť na 3- či 4-krát v priebehu roka. To za predpokladu, že takýto sporiteľ má v druhom pilieri 15-ročné úspory, t. j. je tam aspoň 15 rokov a po celý čas si platil príspevky/tak by som presun do akciového fondu rozložil na niekoľko presunov. Ak má úspory menšie, napríklad v druhom pilieri bol menej ako 10 rokov alebo si dlhšiu dobu príspevky neplatil, môže úspory presunúť aj jednorazovo.

Pavel Vaňek, riaditeľ UNIQA pre penzijné a investičné riešenia a klientov

Na túto otázku sa nedá konkrétne odpovedať, pretože každý sporiteľ by si mal najprv ujasniť a stanoviť, aký má investičný horizont, teda ako dlho asi bude trvať jeho účasť v II. pilieri a aké veľké riziko je ochotný niesť. Sám si následne môže pozrieť charakteristiku jednotlivých fondov, ktoré sú „v ponuke“ DSS a zvoliť si taký, ktorý najviac zodpovedá jeho spomenutým preferenciám. Následnú prípadnú zmenu vo voľbe fondu vie zrealizovať pomerne jednoducho, napríklad aj cez internet na stránke po prihlásení. Aj pri voľbe fondov však existuje viacero možností (napríklad kombinácia dvoch rozdielnych fondov). Práve preto v takýchto prípadoch odporúčame klientom kontaktovať ich finančného poradcu, ktorý vie najlepšie vyhodnotiť situáciu klienta a odporučí mu ďalší postup.

Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

Keď má sporiteľ do dôchodku 20 a viac rokov, všetky svoje úspory by mal mať v indexových fondoch. Pri kratších časových horizontoch môže rozdeliť časť úspor. V prípade 45-ročného človeka by som delil nasledovne: nové príspevky by som všetky presmeroval do indexových fondov. Existujúce úspory by som delil v pomere 80:20. 80 % by som presunul do indexových fondov a 20 % by som ponechal v garantovaných fondoch. A následne čím je človek starší, väčšiu časť by som ponechal v garantovaných fondoch.

Facebook Twitter Email


Zdroj
Pravda

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.