Presuny majetku v druhom pilieri a výkonnosť trhov zhodnocujú úspory budúcich dôchodcov

Dátum vydania

Presun úspor, zhodnotenie fondov a automatický vstup robia z druhého piliera robustný a výkonný systém. Správcovia úspor čelia rastu počtu a objemu druhopilierových dôchodkov vplyvom predčasných odchodov do dôchodku.

Presun úspor v druhom pilieri podľa predvolenej investičnej stratégie úspešne pokračuje a po necelom roku je už takmer 60 percent majetku sporiteľov v indexových fondoch. Zároveň pokračujúca výkonnosť finančných trhov priniesla medziročne zhodnotenie úspor v indexových fondoch až v dvojciferných číslach. Objem úspor v druhom pilieri presahuje 15 miliárd eur.*

K poslednému májovému dňu 2024 je v druhom pilieri 1 903 261 sporiteľov, z toho si v predvolenej investičnej stratégii sporí viacej ako 700-tisíc sporiteľov.

Pod pozoruhodný rast sa podpísal aj automatický vstup do druhého piliera, ktorý za necelý rok priniesol vyše 53-tisíc sporiteľov. Z tohto počtu je približne 70 percent Slovákov, pričom tretina z nich je mladších ako 18 rokov. Samotné automatické vstupy sú poznamenané sezónnosťou a každý sporiteľ má po vstupe pol roka na to, aby sa rozhodol pre výber DSS alebo vystúpil z druhého piliera.

V rokoch 2015 – 2023 boli z druhého piliera vyplatené dôchodky 305 miliónov eur, z toho viac ako 90 percent jednorazovou výplatou. Objem vyplácaných dôchodkov prudko rastie najmä pre predčasné dôchodky. Zatiaľ čo za celý rok 2023 DSS-ky vyplatili dôchodky viac ako 126 miliónov eur, v prvých piatich mesiacoch toho roku je to už 102 miliónov eur. Počet aj objem dôchodkov bude vzhľadom na starnutie sporiteľov stále rásť.

V roku 2023 sa po prvýkrát vyplácali garancie podľa zmeny zákona, čo znamená, že sa počítali individuálne každému sporiteľovi v čase odchodu do dôchodku. Pre správcov úspor to prinieslo povinnosť doplatiť rozdiel medzi vloženými povinnými príspevkami a aktuálnym stavom na účte. Za rok 2023 vyplatili správcovia úspor garancie vo výške viac ako milión eur.

Rok 2024 je poznačený znížením odvodov na 4 percentá, čo bude mať najsilnejší dosah na mladú generáciu a ich dôchodky z druhého piliera budú o tretinu nižšie. Medzi ďalšie zmeny patrí zavedenie osobitného odvodu pre DSS a znižovanie odplát za správu úspor. Zmeny vo výplatnej fáze sú odsunuté na rok 2026.

„Druhý pilier je neoddeliteľnou súčasťou slovenského dôchodkového systému,“ uviedol Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Všetci pracujúci by mali byť v solidárnom aj v zásluhovom pilieri, čím sa rozkladajú riziká spojené s vyplácaním budúcich dôchodkov. Ľudia budú žiť dlhšie a pracujúcich nebude pribúdať takým tempom, aby si prvý, priebežne platený pilier dokázal udržať dnešnú štedrosť.

 

* Objem úspor 15 535 964 539 eur, údaj k 14. 6. 2024

** 1 903 261 sporiteľov, z toho 700 984 PIS sporitelia, 1 202 277 nePIS sporitelia, údaj k 31. 5. 2024

 

***

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Facebook Twitter Email


Zdroj
ADSS.sk
Autor
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.