Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Čo musíte urobiť?

Neváhajte a kontaktujte nás na infolinke +421 2 50 122 222, príp. mailom na . My vás budeme obratom kontaktovať a dohodneme si ďalší postup. Prípadne nás navštívte osobne v ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne, kde vám poskytneme bezplatné poradenstvo a možnosť uzavrieť s vami zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.