Rozumiete výpisu zo svojho dôchodkového účtu?

Dátum vydania

Pred niekoľkými dňami ste si v poštovej alebo e-mailovej schránke našli ročný výpis z osobného dôchodkového účtu. Či ste na štarte alebo vo finále dôchodkového sporenia, je to pre vás dôležitá správa, ako sa darí vašim financiám: či boli riadne pripísané všetky príspevky, ako sa zhodnotili a ako sa to odrazilo na vašom zostatku. A, samozrejme – čo ďalej.

Stručný návod, ako správne porozumieť položkám vo výpise

Pomer platenia príspevkov alebo pomer rozloženia majetku

Ukazuje, do ktorých investičných fondov smerujú vaše príspevky. Táto informácia je rozhodujúca pre vaše aktuálne aj budúce výnosy. Vyjadruje investičnú stratégiu, pre ktorú ste sa rozhodli buď v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, v dodatku k tejto zmluve, alebo vám bola určená podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Na správne rozdelenie vašich financií je potrebné zohľadniť predovšetkým svoj vek a výšku príjmu. Ľudia mladší ako 50 rokov by mali zvážiť investíciu prostriedkov alebo ich časti do negarantovaných fondov. Negarantovaný fond so sebou síce prináša väčšie riziko, dlhšie obdobie sporenia však veľmi pravdepodobne vyrovná aj prípadné krátkodobé straty. Investícia výlučne do garantovaných dôchodkových fondov sa odporúča sporiteľom starším ako 50 rokov.

Zostatok

Suma v eurách, ktorou disponujete ku dňu výpisu. Zohľadňuje aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky vo fondoch, do ktorých investujete, ako aj počet jednotiek, ktorý sa líši u každého sporiteľa. Pokiaľ máte zriadené dva osobné dôchodkové účty, vo výpise sú evidované každý zvlášť.

Príspevky na účet

Položka, ktorú by ste si mali vo vašom výpise jednoznačne skontrolovať. Zistíte tak, či za vás zamestnávateľ riadne odvádzal zákonné odvody, pokiaľ ste zamestnancami, prípadne či ich za vás odviedol štát. V prípade, ak si na dôchodkový účet posielate dobrovoľné príspevky, overíte si, či prevody prebehli úspešne.

Každá dôchodková správcovská spoločnosť si za správu úspor účtuje poplatky podľa platnej legislatívy. Vo výpise sú sumy zostatkov aj príspevky uvedené po odpočítaní celej sumy strhnutých odplát.

Čisté zhodnotenie za rok 2019

Zisk, ktorý vám dôchodková správcovská spoločnosť zarobila v priebehu roka, zistíte jednoducho. Najskôr sčítate všetky zostatky na vašich dôchodkových účtoch ku koncu roka 2019 vrátane všetkých zaplatených príspevkov. Potom od nich odrátate rovnaké položky za rok 2018. Pokiaľ máte otvorené dva účty, a teda sporíte vo dvoch fondoch, odporúčame vám vyrátať si zisk pre každý účet zvlášť.

Ako maximalizovať zisk pri dôchodkovom sporení

Negarantované akciové a indexové fondy majú za sebou úspešný rok. Napríklad výnosy v akciovom fonde Progres dosiahli za minulý rok viac ako 24-percentné zhodnotenie. Na porovnanie, výnos dlhopisového fondu Garant predstavoval 1,6 %.

Preto, pokiaľ vám do dôchodku ostáva dvanásť a viac rokov, zmena vašej investičnej stratégie môže zásadne ovplyvniť výšku vášho dôchodku v budúcnosti. Využite preto začiatok roka okrem iných predsavzatí aj na správne nastavenie financií.  Rozhodovanie o rozložení investícií vám uľahčí investičný dotazník.

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.