Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Servis

V tejto časti máte k dispozícií dokumenty, ktoré by ste mohli potrebovať. Dokumenty si môžete stiahnuť. Príslušný návrh dodatku alebo žiadosť k zmluve o starobnom dôchodko...
viac

Prinášame vám prehľad dôležitých liniek finančných inštitúcií a kontrolných orgánov, ktoré by ste mohli využiť.

viac
Dokumenty súvisiace s kampaňou Countdown: > Užívateľský manuál - Portál pre zamestnancov FO (pdf)  > Ukážka šablóny - Mail pre studentov countdown 0110701...
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.