Sme tu pre vás. Odpovedáme na vaše najčastejšie otázky

Dátum vydania
  • Programový výber

Podmienkou výplaty starobného a predčasného starobného dôchodku z druhého piliera a dočasného dôchodku zo životnej poisťovne je doživotné poberanie všetkých dôchodkov (I., II. pilier, výsluhové dôchodky, obdobné dôchodky z cudziny) v sume, ktorá v súčte prevyšuje tzv. referenčnú sumu. Túto sumu určuje Sociálna poisťovňa k 30. novembru kalendárneho roka a zverejní ju na svojej webovej stránke.

Viac informácií: Vyplácanie dôchodku programovým výberom 

Tlačivo na stiahnutie

Dohoda o vyplácaní starobného/predčasného starobného dôchodku programovým výberom

 

  • Žiadosť o dôchodok z druhého piliera

Na starobný dôchodok z druhého piliera máte nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek.

Návod ako požiadať o dôchodok z druhého piliera a aké máte možnosti

 

  • Dedenie úspor

Sporiteľ má právo určiť si v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby. V prípade  smrti sporiteľa v období sporenia dôjde k vyplateniu nasporenej sumy oprávneným osobám. V prípade, ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu,  je nasporená suma predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka. Platí to aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale dôchodok z II. piliera mu ešte nebol vyplácaný.

Tlačivo na stiahnutie

Žiadosť o výplatu pozostalosti na osobnom dôchodkovom účte

Vo výplatnej fáze v prípade vyplácania  doživotného dôchodku je sedemročná garancia. Ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu budú vyplatené mesačné dôchodky za prvých sedem rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas siedmych rokov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe. Túto osobu poberateľ určuje v zmluve o poistení dôchodku. Ak osobu neurčil, alebo takáto osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia.

Ak zomrie poberateľ dočasného dôchodku skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma  nie je predmetom dedenia.

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.