Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Spoločnosť

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je členom skupiny Allianz. Jediným akcionárom je jej zakladataľ, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Dňa 31. mája 2004 podala Alli...
viac

Predstavenstvo a Dozorná rada

viac

Informácie o spracúvaní osobných údajov

viac

Kontakty spoločnosti

viac

Stiahnite si stanovy spoločnosti 

viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.