Sporitelia dostávajú nové výpisy, 2. pilier oslavuje 20 rokov

Dátum vydania

Nový výpis z dôchodkového účtu je prehľadnejší a jednoduchší na čítanie.

V týchto dňoch sporitelia v 2. pilieri opäť dostávajú personalizovaný výpis zo svojho osobného dôchodkového účtu. Výpis prichádza v novom, zákonom stanovenom šate – je prehľadnejší a jednoduchší na čítanie.

Sporiteľa informuje v akom pomere mu pribúdajú príspevky do dôchodkových fondov, aká je výška dobrovoľných príspevkov, aj aké je čisté ročné zhodnotenie jeho úspor. Prognóza budúceho dôchodku je nasimulovaná jednoduchšie a pohyby na dôchodkovom účte sú v oboch fondoch zobrazené ako jedna suma. Výpis zároveň informuje, či sa sporiteľa týka predvolená investičná stratégia.

Indexový fond stúpol za rok o 18,91 %*

Allianz – SDSS aktuálne spravuje majetok viac ako 495-tisíc sporiteľov, za vyše 4 miliardy eur, čo predstavuje viac ako štvrtinu všetkých dôchodkových úspor v 2. pilieri.

„Vďaka rozhodnutiu o presune pasívnych sporiteľov, ktorých sme v polovici minulého roka na základe predvolenej investičnej stratégie začali postupne presúvať z dlhopisového do indexového fondu, sú aktuálne úspory budúcich dôchodcov rozložené takmer rovnomerne, pričom 52 percent sa nachádza v garantovanom fonde,“ vysvetľuje predseda predstavenstva Allianz – SDSS Miroslav Kotov. Za minulý rok zhodnotil Allianz indexový fond PROGRES o 18,91 %, hodnota dlhopisového fondu GARANT stúpla o 2,70 %*.

Druhý dôchodkový pilier má 20 rokov

Tento rok 2. pilier oslavuje okrúhlych 20 rokov. Jeho založenie v roku 2004 bolo reakciou na zlý demografický vývoj na Slovensku. Súčasným dôchodcom ešte neprispieva na dôchodok tak výrazne, jeho význam však bude v čase rásť.

Zmluvu o dôchodkovom sporení s jednou z piatich dôchodkových správcovských spoločností má približne 70 % pracujúcej populácie.

Aktuálne z 2. piliera odchádza do dôchodku približne 12-tisíc dôchodcov ročne, no v horizonte desiatich rokov to bude až 50-tisíc dôchodcov ročne. Druhý pilier už pri svojom vzniku prekvapil veľkým záujmom, keď doň vstúpilo viac ľudí ako sa očakávalo. Sporitelia v neho majú dôveru a ich počet neustále pribúda. Len v Allianzi sme minulý rok prijali viac ako 34-tisíc nových sporiteľov. Negatívom, s ktorým sme nepočítali, sú časté štátne zásahy do jeho fungovania, ktorých od jeho vzniku bolo vyše 50,“ vysvetľuje M. Kotov.

Tými najzásadnejšími je zmena príspevkov do 2. piliera, keď v súčasnosti z celkových odvodov na starobné dôchodkové sporenie vo výške 18 %, putujú do 2. piliera len 4 % a zvyšok ide do 1. piliera.

„Pri založení 2. piliera sa očakávalo, že odvody budú v pomere jedna k jednej. Druhý pilier je beh na dlhú trať a akékoľvek zmeny treba dobre premyslieť a radšej dvakrát merať a raz strihať,“ upozorňuje M. Kotov.

Ďalšími významnými zmenami, ktoré negatívne ovplyvnili 2. pilier, bolo zavedenie garancií ako reakcia na finančnú krízu v roku 2009 a tiež hromadný presun sporiteľov z akciových a indexových do garantovaných fondov v roku 2013.

Možnosť vylepšiť si budúci dôchodok

Aktuálne sa u nás na jedného dôchodcu skladajú dvaja pracujúci. V horizonte 15 až 20 rokov, vzhľadom na demografický vývoj, podľa M. Kotova na jedného dôchodcu pripadne len jeden pracujúci a bude potrebné znižovať štedrosť 1. piliera.

Všetci sporitelia v 2. pilieri majú možnosť zlepšiť si svoj budúci dôchodok posielaním dobrovoľných príspevkov na svoj dôchodkový účet v ľubovoľnej výške.

Facebook Twitter Email


Zdroj
Opoisteni.sk
Autor
Allianz

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.