Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Pravidlá sporenia

Takmer každý študent vysokej i strednej školy sa snaží, počas prázdnin, či popri štúdiu, finančne si prilepšiť.

  • Ak študujete a popri tom
    • pracujete na tzv. dohodu o brigádnickej práci študentov, či na tzv. dohodu o vykonaní práce - žiaci strednej školy 18 roční a starší alebo s príjmom nad 66 eur mesačne a všetci študenti VŠ do 26 rokov s príjmom nad 155 eur mesačne
    • pracujete na pracovnú zmluvu (je jedno, či ide o pracovnú zmluvu na plný úväzok alebo na krátený úväzok, je jedno, či ide o pracovný pomer na dobu určitú alebo neurčitú)

vznikne vám povinnosť dôchodkového poistenia. Zamestnávateľ vás prihlási ako svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Od toho momentu máte možnosť stať sa sporiteľom v II. pilieri.

Upozorňujeme
To, že po prázdninách pokračujete v štúdiu, vôbec nie je podstatné. Podpísaním pracovnej zmluvy ste sa raz zapojili do dôchodkového systému. Dôležité je uvedomiť si túto skutočnosť, možnosti a povinnosti z toho vyplývajúce.

 

  • Ak končíte školu a chystáte sa zamestnať máte pred sebou pár povinností a nových skutočností, ktoré by ste mali poznať. Čo robiť, aký je ďalší postup vám priblížime. Vaše ďalšie povinnosti a úkony, ktoré nasledujú sú jednoduché.

Ak ste ešte nedovŕšili 35 rokov a po 31. decembri 2012 ste sa prvý raz zamestnali v pracovnom pomere, to znamená, že ste začali prvý krát v živote platiť odvody do Sociálnej poisťovne, máte možnosť stať sa sporiteľom v II. pilieri.

V oboch prípadoch platí, že vašou úlohou je:

  1. vybrať si svoju DSS a podpísať s ňou zmluvu
  2. vybrať si fond, prípadne dva fondy (jeden z nich vtedy musí byť dlhopisový garantovaný fond).

V prípade, že nenaplníte podmienky dané zákonom a nestihnete vstúpiť do II. piliera v zákonom stanovenej lehote, nebudete si môcť podľa aktuálneho znenia zákona už nikdy sporiť na vlastnom dôchodkovom účte. Váš budúci dôchodok budete dostávať len zo Sociálnej poisťovne.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.