Študentské letné brigády a dôchodkové sporenie

Dátum vydania

Leto je jedno z najkrajších období v roku nielen pre študentov. Je to čas dlhých letných večerov, festivalov, ale aj možností privyrobiť si počas letných brigád. Čo to však znamená pre študentov v rámci dôchodkového sporenia?

Dôchodkové sporenie je neoddeliteľne spojené s pracovnoprávnym vzťahom, a teda vstupom na trh práce či už ako riadneho zamestnanca, alebo ako brigádnika. Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. A to je práve kontrakt zaujímavý pre letných pracujúcich študentov – brigádnikov.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku. Pre vznik takejto dohody je teda potrebné splniť dve kumulatívne podmienky, a to podmienku štúdia a vekovej hranice.

Z takejto pracovnej dohody však „dohodárovi“ (žiak/študent)  vzniká v určitých prípadoch povinnosť platiť aj povinné odvody a daň z príjmu zo závislej činnosti. Odvody však nezaplatí sám zo svojho účtu, ale zamestnávateľ mu príslušnú výšku odvodov, resp. dane zrazí z jeho odmeny a vyplatí mu odmenu už zníženú o dané zrážky. Odvody odvádza vždy zamestnávateľ.

Čo sa týka dôchodkového poistenia, pri študentoch sa platia odvody na dôchodkové poistenie len zo sumy, ktorá prevyšuje hranicu 200 €. Ak napríklad odmena bude vo výške 500 €, odvody na dôchodkové poistenie zaplatí zamestnávateľ dohodára iba z rozdielu, teda zo sumy 300 €. Preto sú pre študentov tieto formy pracovných kontraktov výhodné z hľadiska odvodového zaťaženia. Dohodár si môže uplatniť v kalendárnom mesiaci spomínanú odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 € len u jedného zamestnávateľa.

Bez ohľadu na výšku odmeny alebo uplatnenie odvodovo odpočítateľnej položky, študent/brigádnik sa stáva  automaticky dôchodkovo poisteným v rámci prvého dôchodkového piliera. Zároveň to v praxi znamená, že sa stáva aj sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri, a to v nadväznosti na novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá so sebou priniesla opätovne automatický vstup do druhého piliera od 1. mája 2023 pre tých, ktorým vzniklo dôchodkové poistenie prvýkrát. O tejto skutočnosti bude informovaný písomne listom zo Sociálnej poisťovne s tým, že ho vyzvú, aby si vybral sám konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť v lehote 180 dní. V opačnom prípade, teda v prípade jeho pasivity, mu bude dôchodková správcovská spoločnosť určená Sociálnou poisťovňou podľa abecedy.

Krátke zhrnutie na záver

  • Každej fyzickej osobe, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. prvýkrát sa zamestnala aj brigádnicky), a ktorá zároveň nemá viac ako 40 rokov, vzniká automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení.
  • Takáto osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, určí jej ju Sociálna poisťovňa.
  • Účasť v 2. pilieri po automatickom vstupe nie je povinná. Sporiteľ má možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vystúpiť a zároveň bude mať právo do 2. piliera opäť raz dobrovoľne vstúpiť, najneskôr do veku 40 rokov. O možnosti opätovného vstupu ho však Sociálna poisťovňa už nebude informovať.
  • Viac o brigádach a vstupe do druhého piliera sa môžete dočítať aj v článku Asociácie DSS
Facebook Twitter Email


Zdroj
5penazi.sk

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.