Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Tlačové centrum

Výber článkov z tlače o dôchodkoch, fondoch, novinkách a aktualitách v dôchodkovom sporení

viac

Správy o hospodárení spoločnosti a Správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch spoločnosti

viac

Exkluzívny elektronický spravodaj pre sporiteľov Allianz-Slovenskej d.s.s., a.s., médiá, odborníkov a spolupracovníkov

viac
Prvý pilier   Druhý pilier   Dvojpilierový dôchodkový systém   Kalkulačka ?  
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.