Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Ústredie Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Servis pre klientov:
na ústredí neposkytujeme

Vybavia Vás na pobočkách Allianz Slovenskej poisťovne, a.s. v príslušných otváracích hodinách.
Infolinka:
+421 2 50 122 222
Prevádzkové hodiny - v pracovné dni
pon - pia od 8.00 do 16.00 h.

Korešpondenčná adresa:
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.
P.O.BOX 248
810 00 Bratislava 1
E-mail:
Sociálne siete: www.youtube.com/asdss
Vyhľadávanie

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.