V parlamente sa opäť diskutuje o druhom pilieri. Pozrieme sa, čo hovoria fakty.

Dátum vydania

Sporiteľov v druhom pilieri je v tejto krajine viac ako jeden a pol milióna. Pracujú, sú zamestnanci, živnostníci alebo v slobodnom povolaní, sporia si podľa zákona. A majú nárok dostať za svoje odvody do Sociálnej poisťovne spravodlivý dôchodok.

Zmena spôsobu výpočtu prvopilierového dôchodku, o ktorej sa diskutuje v týchto dňoch, je totiž nápravou nespravodlivosti a chybného nastavenia prvého piliera a nie dotovanie poisťovní. Výplata dôchodkov nebude z pohľadu ziskov ešte dlhé roky pre poisťovne zaujímavým biznisom. Odborníci a analytici či Asociácia DSS už dlhodobo upozorňujú na túto nespravodlivosť voči sporiteľom v druhom pilieri. Ak niekoho má potešiť prípadný úspech aktuálnej snahy o nápravu krivdy, tak sú to budúci dôchodcovia.

Zjednodušene povedané, celá diskusia je o tom, či sa má dôchodok počítať z oficiálnych alebo skutočných odvodov na dôchodok. Medzi nimi je totiž veľký rozdiel. Do Sociálnej poisťovne platíme päť druhov odvodov, ktorými plníme rovnomenné fondy. Štyri základné sú na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a jeden rezervný fond je fond solidarity. Fond solidarity má podľa zákona slúžiť na pomoc tomu základnému fondu Sociálnej poisťovne, ktorý sa ocitne vo finančných problémoch. Odvody do rezervného fondu solidarity sa však už roky používajú výlučne na výplatu starobných dôchodkov. A určite sa tak bude diať aj v nasledujúcich rokoch.

Fond solidarity sa tak zmenil zo „záchrancu“ niektorého z fondov na pevnú súčasť dôchodkového fondu. Pri výpočte krátenia dôchodkov pre dvojpilierového dôchodcu sa dnes berú do úvahy len tie oficiálne (a teda nižšie) odvody. Návrh, ktorý je teraz v parlamente, navrhuje brať do úvahy všetky odvody – aj tie z rezervného fondu. Dôsledkom tejto zmeny by bolo to, že krátenie dôchodku z prvého piliera pre dvojpilierového dôchodcu by bolo menšie a ich dôchodok vyšší.

Ďalším nezmyslom je tvrdenie, že dnešné dôchodky by boli vyššie, ak by neexistoval druhý pilier. Boli by rovnaké, akurát každoročná diera v hospodárení Sociálnej poisťovne by bola o čosi menšia. Dôkazom je rok 2018, kedy vďaka pretrvávajúcemu globálnemu ekonomickému rastu bola historicky nízka nezamestnanosť a silný rast platov, takže odvody do Sociálnej poisťovne boli vo veľmi dobrej kondícii.

Podľa Správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za rok 2018 boli príjmy starobného poistenia tesne nad 4 miliardami eur. Jeho výdavky však boli 6,1 miliardy eur. Sekera viac ako dve miliardy eur. Do druhého piliera však putovali príspevky vo výške 0,6 miliardy eur.

Ak by teda aj druhý pilier neexistoval, vo fonde starobných dôchodkov by bola sekera jeden a pol miliardy eur. Pravda je taká, že Sociálna poisťovňa by ani v roku rekordne nízkej nezamestnanosti nedokázala z odvodov vykryť dôchodky. To je neradostná správa, lebo kým výdavky budú v najbližších rokoch utešene rásť, potenciál rastu na strane príjmov je pomerne chabý.

Jednou z výhod úspor v druhom pilieri je aj väčšia variabilita pri ich čerpaní. Ak dôchodca čelí potrebe vyššieho jednorazového výdavku, pri dôchodku iba z prvého piliera má na výber buď si našetriť z mesačných dôchodkov, alebo si požičať a potom splácať. Ak má nejaké úspory v druhom pilieri a akútne ich nepotrebuje čerpať hneď pri odchode do dôchodku, je prirodzené, že si nebeží kúpiť za ne anuitu do poisťovne. Ponechá si ich ako rezervu práve na neočakávané vyššie výdavky. Aj toto potvrdzuje koncept, že prvý a druhý pilier sa majú dopĺňať a spoločne vytvoriť silný základ dôchodku v budúcich rokoch.

Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností

Skrátená verzia komentáru v rozsahu rubriky Názory bola publikovaná v denníku Pravda 4.11.2019.

Autor: Miroslav Kotov

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.