Druhý pilier sa zmení

Dátum vydania

Národná rada SR schválila 8. novembra 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Po takmer dvoch desiatkach rokov prejde druhý pilier zásadnými zmenami.

Kľúčovými zmenami sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie a presun sporiteľov, automatický vstup do druhého piliera a poplatky za správu úspor.

Okrem toho sa zníži administratívna bariéra na prestup medzi DSS, upravuje sa výplatná fáza, garancie budú individuálne a mení sa výška príspevkov do druhého piliera.

 

Od 1. januára 2023

⇒ Individuálne garancie v dlhopisových fondoch

Ak sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, dôchodková správcovská spoločnosť skontroluje, či jeho aktuálny majetok je vyšší ako príspevky, ktoré do garantovaného dôchodkového fondu poslal. Ak aktuálny majetok sporiteľa pred odchodom dôchodku nie je vyšší ako jeho príspevky, rozdiel doplatí DSS zo svojho majetku.

⇒ Zmena poplatkov

Ruší sa poplatok za vedenie účtu (v súčasnosti to je jedno percento z každého nového príspevku).
Vo všetkých fondoch sa zruší poplatok za zhodnotenie.

Poplatok za správu sa zvýši z aktuálnych 0,3 percenta ročne na 0,45 percenta, od roku 2023 bude klesať počas dvoch rokov na cieľový stav 0,40 percenta.

⇒ Výška príspevkov do druhého piliera

V rokoch 2023 – 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5 percenta hrubej mzdy, v rokoch 2025 – 2026 bude 5,75 percenta a v roku 2027 cieľových 6 percent.

 

Od 1. mája 2023

⇒ Začne platiť predvolená investičná stratégia

Predvolená investičná stratégia je presne určená zákonom.

Stručne – do veku 50 rokov by mali byť všetky úspory v indexovom fonde, teda v akciových investíciách. Potom sa pomerné zastúpenie indexového fondu znižuje o štyri percentá ročne.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude automaticky každý nový sporiteľ a súčasní sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách.

Všetci ostatní sporitelia budú mať možnosť dobrovoľne vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie na základe uváženia.

Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť.
V predvolenej investičnej stratégii je povinný indexový akciový fond. Naša spoločnosť aktuálne analyzuje, či akciový fond Progres pretransformuje na indexový fond alebo založí nový – tretí – fond. O našom rozhodnutí vás budeme informovať čoskoro.

 

Od 1. júla 2023

⇒ Začiatok presunov

Proces je dlhodobý a bude trvať v základnom režime do konca roku 2025. DSS však môže požiadať o predĺženie do konca roku 2027. V tejto fáze je najdôležitejšia komunikácia so sporiteľmi, aby bolo jasné, čo sa bude diať, aké majú možnosti a aký vplyv môžu mať ich rozhodnutia na budúce dôchodky.

Principiálne ide o presuny takzvaných spiacich sporiteľov, čiže tých, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie o svojich úsporách. Ak je sporiteľ vo veku 54 rokov a viac, budú sa presúvať iba jeho povinné príspevky. Ak je však sporiteľ mladší ako 54 rokov, presúvajú sa jeho úspory aj príspevky.

Druhou skupinou sú sporitelia, ktorí majú svoje úspory rozložené na základe vlastného rozhodnutia – to sú takí, ktorí sa pri akcii návratka v roku 2013 vyviazali z presunu do garantovaného fondu, alebo zmenili fond či DSS po zákonnom presune v roku 2013 alebo do druhého piliera vstúpili po roku 2013. Táto skupina do automatického presunu zahrnutá nie je, ale môže sa aktívnym rozhodnutím k tomuto presunu pripojiť.
Ak chcú sporitelia niečo iné, ako im určil zákon predvolenou investičnou stratégiou, musia sa aktívne rozhodnúť a oznámiť to svojej DSS.

Čítajte viac: Budú sa presúvať vaše úspory?

⇒ Začne platiť automatický vstup do druhého piliera

Do druhého piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce od 1. mája 2023.

Účasť v druhom pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť do dvoch rokov od vstupu z druhého piliera vystúpiť. Ak si novovstupujúci sporiteľ do šiestich mesiacov nevyberie DSS, následne mu ju priradí Sociálna poisťovňa.

Novelizácia zvýšila vekovú hranicu pre vstup do druhého piliera, vstup je možný do veku 40 rokov.

Takže počínajúc májom 2023 budú môcť do druhého piliera vstúpiť aj pracujúci vo veku 36 – 40 rokov.

 

Od 1. januára 2024

Výplaty dôchodkov v roku 2023 sa riadia podľa doterajších pravidiel. Počínajúc januárom 2024 sa hlavné zmeny budú týkať programového výberu a potenciálneho zdanenia jednorazového výberu.

Od roku 2024 si sporiteľ po splnení podmienok referenčnej sumy pre dôchodok bude môcť vybrať polovicu svojich úspor v druhom pilieri zrýchleným spôsobom. Druhá polovica bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po ukončení obdobia programového výberu. Ak by sporiteľ medzitým zomrel, úspory sú súčasťou dedičského konania.

 

O zmenách v druhom pilieri vás budeme pravidelne informovať v ďalších vydaniach Exkluzívneho spravodaja. Informácie zároveň nájdete na našej webovej stránke asdss.sk.

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.