Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení spoločnosti a Správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch spoločnosti

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2021 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôcho...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2020 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2020 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôcho...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2019 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôcho...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2018 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2018 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôcho...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2017 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2017 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôcho...
viac
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2016 Ročná správa ASDSS k 31.12.20...
viac
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2015 Ročná správa ASDSS k 31.12.20...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2014 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2014 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôcho...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2013 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2013 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2012 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2012 Účtovné závie...
viac
1 | 2 | ďalšia strana na koniec

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.