Zhodnotenie vo fondoch je dôvodom na oslavu

Dátum vydania

Pri spätnom pohľade sa zdá, že „trojkové“ roky sú pre druhý pilier zásadné. Zatiaľ čo zmeny z roku 2013 spôsobili zakonzervovanie úspor v garantovaných fondoch, od júla 2023 prebieha presun opačným smerom. A ide to skvele.

K 15. decembru 2023 je v negarantovanom fonde PROGRES už 42 % úspor, čo predstavuje viac ako 1,6 miliardy eur v správe Allianz SDSS. Ďalšou dobrou správou je, že výkonnosť tohto fondu v roku 2023 prekročila 18%.

Garantovanému fondu sa však darilo rovnako dobre, a to pri ročnom zhodnotení 2,7 %.* Celkový objem úspor v tomto dlhopisom fonde bol vyše 2,2 miliardy eur.

Presuny

Od začiatku júla 2023 sa percentuálny pomer oboch fondov zmenil o 10 % v prospech negarantovaného.

Deje sa tak vďaka predvolenej investičnej stratégii.  Tá predpokladá, že mladším sporiteľom sa postupne presúvajú prostriedky do negarantovaných fondov, a to v mesačných dávkach. Tým starším sporiteľom smerujú do indexov iba príspevky od júla.

Predvolenú investičnú stratégiu v drvivej väčšine akceptovali všetci sporitelia, ktorých úspory boli bez pohybu v garantovaných fondoch od roku 2013. Rovnako do nej vstupujú aj noví sporitelia.

Presun úspor do predvolenej investičnej stratégie bol zásadnou, nie však jedinou zmenou, ktorou druhý pilier tento rok prešiel.

Garancie

Od začiatku roka sa všetkým sporiteľom, ktorí odchádzajú do dôchodku, vypočítavajú individuálne garancie v dlhopisovom fonde. Garancie sa týkajú majetku tvoreného z povinných príspevkov v garantovanom fonde.

Nová schéma garancií spôsobila, že pri odchode do dôchodku DSS doplatí sporiteľovi prípadnú stratu. Zjednodušene, garantuje klientovi, že mu bude vyplatená minimálne taká suma, akú na dôchodkový účet počas sporenia vložil, a vybalansuje dôchodok sporiteľa na ďalšie obdobie. DSS zmenu akceptovali, hoci už v čase jej prijatia vedeli, že budú niektorým klientom kompenzovať straty.

Vstupy

Počet sporiteľov v druhom pilieri neustále rastie. Podľa predbežných čísel sa rok 2023 prílevom sporiteľov zaradí k najsilnejším v histórii.

Nárast sa pritom ešte nedá pripísať automatickému vstupu, platnému od mája tohto roka. Sociálna poisťovňa začala totiž sporiteľov priraďovať do dôchodkových správcovských spoločností až v závere novembra a ide predbežne o stovky sporiteľov.

Ťažisko nových sporiteľov stále tvoria dobrovoľné vstupy. Vítanou správou je preto zvýšenie veku pre vstup do druhého piliera až do dňa, kým dosiahnete 40. narodeniny.

*Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Výkonnosť fondov nezahŕňa infláciu.  Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.