Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Záujem o druhý pilier rastie

Viliam Stankay, moderátor: „Za prvých šesť mesiacov tohto roka si začalo sporiť na dôchodok v druhom pilieri viac ako dvadsaťštyritisíc ľudí. Ide pritom o druhý najvyšší nárast za posledných desať rokov. Vyplýva to zo správy Národnej banky Slovenska. Aktuálne je v druhom pilieri zhruba jeden milión štyristotisíc ľudí. Najviac sporiteľov odišlo z druhého piliera v roku 2015 po tom, čo ho vláda štvrtýkrát otvorila.“

Simona Blehová, redaktorka: „Ľudí v druhom pilieri pribúda podľa Národnej banky hlavne vďaka klesajúcej nezamestnanosti. Keďže viac ľudí vstupuje na trh práce, viac sa ich rozhodne aj odkladať si na dôchodok v druhom pilieri. Podľa Národnej banky aj analytikov je však za tým aj to, že sa Slováci začínajú o svoje budúce dôchodky viac zaujímať.“

Karol Zeleňák, risk analytik Národnej banky Slovenska: „Môže to byť aj väčší, väčší záujem ľudí o svoje investície a o svoju budúcnosť.“

Ján Šebo, ekonóm, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: „V januári, februári, v marci prebiehala relatívne intenzívna debata o tom, čo druhý pilier je, pre koho je výhodný, akým spôsobom sa dá táto možnosť využiť hlavne pre tých mladších. Takže predpokladáme, že to oslovilo najmä mladších.“

Simona Blehová: „Ľudí láka tak isto fakt, že peniaze v druhom pilieri začali viac zarábať. Rovnako sa ukazuje, že čoraz viac Slovákov vypočulo rady odborníkov a aspoň časť peňazí presunulo aj do rizikovejších fondov. Tie zarábajú vo všeobecnosti viac.“

Karol Zeleňák: „Sledujeme v poslednom čase zvýšenie záujmu o investovanie do indexových fondov dôchodkového sporenia, ale stále platí, že najväčšia časť sporiteľov sa nachádza práve v tých konzervatívnejších dlhopisových fondoch.“

Ján Šebo: „Menia svoje správanie k tomu, že sa učia rozkladať riziká medzi rôzne, rôzne systémy, aj čo sa týka ich dôchodkového zabezpečenia. A to je dobrý signál, na tom sa dá stavať ďalej.“

Ivan Švejna, štátny tajomník ministerstva práce (Most-Híd): „Je veľmi dôležité pre každého sporiteľa sa rozhodnúť, v ktorom fonde teda majú peniaze. Zlaté pravidlo je, čím je človek mladší, tým môže ísť do takzvaných rizikovejších fondov, to znamená, ktoré sú v akciách, respektíve indexových.“

Simona Blehová: „Hoci v prvom polroku tohto roka nabral nárast počtu sporiteľov na obrátkach, podľa analytikov je stále nízky. Celkovo je totiž v druhom pilieri iba približne päťdesiatpäť až päťdesiatsedem percent pracujúcich. Od roku 2013 je totiž vstup do druhého piliera dobrovoľný.“

Dátum vydania: 08.10.2017

Zdroj: STV Jednotka, Správy RTVS

Autor: Simona Blehová

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.