Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Najlepšie ročné zhodnotenie

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond GARANT dosiahol ku koncu prvého polroka 2018 bezkonkurenčne najvyššiu ročnú výkonnosť spomedzi všetkých garantovaných fondov.

Jeho ročný výnos 0,833 % p. a. predstavuje viac ako dvojnásobok výnosu druhého najvýkonnejšieho fondu na trhu.  GARANT tak od svojho vzniku zhodnotil úspory sporiteľom priemerne 1,96 % ročne.

Akciový negarantovaný dôchodkový fond PROGRES sa môže pochváliť ročnou výkonnosťou 5,538 % p. a. Ide o vyše šesťnásobný  výnos oproti dosiahnutej výkonnosti garantovaného fondu v našej správe.

Aj táto skutočnosť iba potvrdzuje fakt, že pri dlhodobom sporení si na dôchodok by sporiteľ, ak nie je tesne pred dôchodkovým vekom, mal jednoznačne uprednostňovať negarantovaný fond. Ten má potenciál, aj napriek jeho dočasným výkyvom, z dlhodobého pohľadu mu priniesť výrazne viac.

Garantovaný fond je, naopak, riadený konzervatívnou investičnou stratégiou. Vyberajú sa doň predovšetkým dlhopisy vydané subjektmi s vysokým kreditným profilom. Starostlivo sa zvažuje aj doba splatnosti vyberaných dlhopisov. Preto je vysoko pravdepodobné, že aj v prípade jeho nadpriemernej výkonnosti medzi garantovanými fondmi bude v dlhodobom horizonte výkonnosťou zaostávať za negarantovaným fondom. Je tak predovšetkým určený pre sporiteľov blížiacich sa k veku odchodu do dôchodku.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.