Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dôchodkom škodí finančná negramotnosť a konzervatívnosť

Dôchodkom škodí finančná negramotnosť a konzervatívnosť Slovákov, tvrdí Miroslav Kotov z dôchodkovej asociácie

Veľká časť sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri je vedome v nevýhodných garantovaných fondoch, tvrdí Miroslav Kotov z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. ADSS sa to potvrdilo v prieskumoch. Za dôvod zotrvávania v schémach, ktoré zarábajú menej, pritom sporitelia uvádzali aj strach o svoje dôchodkové úspory.

Pokračovať na článok a podcast Ráno Nahlas TU.

Dátum vydania: 01.06.2021

Zdroj: Aktuality.sk

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.