Neodborne pripravené zákony môžu mať nedozerné vplyvy. Platí to aj o pripravovanej novele, ktorá by upravila sporenie na dôchodky.

Mohlo by sa zdať, že ide o nedorozumenie. Ale nie je to obyčajné ľudské nedorozumenie. Ide tu o nepravdivé osočovanie a špekuláciu, ktorej výsledkom je pokrivená realita, respektíve jej pokrivený obraz. V podstate krivé obvinenie.

Inak by totiž Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS), ktorá združuje všetkých šesť Dôchodkových správcovských spoločností (DSS), nemohla dostať nálepku autora, alebo spoluautora diskreditačnej kampane, namierenej proti ministerke práce sociálnych vecí a rodiny Viere Tomanovej, vláde, ľavicovému programu a podobne.

Asociácia sa totiž hlási iba k jedinej kampani - a tou je odborná polemika o kvalite a prospešnosti novely zákona o sociálnom poistení. Pokiaľ toto má byť onou diskreditačnou kampaňou, tak je to veľmi smutná odpoveď na snahu riešiť problémy tohto vážneho zákona.

Je verejne známe - a my sa tým netajíme - že máme silné a odôvodnené pochybnosti o odbornej kvalite pripravovanej normy. Zverejňujeme ich už dlho, pravidelne, verejne a transparentne. Organizujeme tlačové konferencie a odborné semináre. Pravidelne sa zúčastňujeme na všetkých poradách, na ktoré nás autori novely pozvú (bohužiaľ, je to ojedinelé) a snažíme sa prispieť ku kvalite daného zákona. Stretávame sa s rôznymi odborníkmi, aj politikmi a aj novinármi. Vysvetľujeme, argumentujeme a aj kritizujeme.

Je verejne známe - a my sa tým netajíme - že v pripravovanej norme vidíme vážne ohrozenia stability a efektivity druhého kapitalizačného piliera starobného, dôchodkového sporenia. V druhom pilieri pritom spravujeme dôchodkové úspory našim viac ako 1,5 milióna klientom a to nie je - bez urážky - stráženie parkoviska. Podnikáme v tomto obore, pričom sme regulovaní silnou zákonnou bariérou, ktorej účelom je predovšetkým chrániť záujmy a práva sporiteľa. Sme pod dennou kontrolou napríklad Národnej banky Slovenska, alebo depozitárov a pri správe dôchodkových peňazí sa musíme správať ako tí najkonzervatívnejší investori.

Ale to je úplne v poriadku. Spravovať dôchodkové peniaze je obrovská zodpovednosť a silný dohľad štátu je tu prirodzený a vítaný.

Fakt, že spravujeme dôchodkové úspory viac ako 1,5 milióna našich klientov, je však pre nás obrovskou zodpovednosťou. Cítime ju voči každému jednému sporiteľovi v druhom pilieri. Považujeme za svoju povinnosť chrániť jeho záujmy a práva kedykoľvek si to situácia vyžiada. A situácia, ktorá hrozí poškodením druhého piliera (viď novela v dnešnej podobe), je takouto situáciou. Toľko k našej kampani, ku ktorej sa hlásime.

Vážime si každý hlas a názor, ktorý podporuje naše odborné argumenty. Politický, novinársky, aj občiansky. Nerozlišujeme medzi nimi.

Práve preto sme s veľkým zadosťučinením zaregistrovali 122 zásadných pripomienok, ktoré táto novela v rámci pripomienkového konania dostala. Pretože to nie sú iba naše pripomienky, ale aj pripomienky ministerstiev financií, hospodárstva, spravodlivosti alebo vnútra. A nakoniec - pripomienky Národnej banky Slovenska, ktorá požíva vo verejnosti - a nielen odbornej - dlhodobo veľkú autoritu.

Tieto pripomienky sa však nezrodili zo vzduchu. Naopak, sú a mali by byť vážnym signálom, že daná novela nie je dobre pripravená. A keďže je to zákon, ktorého vplyvy sa okamžite dotknú miliónov občanov Slovenska, jej autori by sa mali zamyslieť nad tým, či náhodou neurobili niekde chybu. Alebo niekoľko chýb.

Zlé, alebo odborne nedomyslené zákony môžu mať na život občanov veľmi negatívne vplyvy. V prípade zákona, ktorý hovorí o dôchodkoch, to platí stonásobne. Autori tejto novely by si to mali uvedomiť. A mali by byť schopní zniesť trochu (aj veľa) kritiky. Najmä v situácii, keď je táto kritika celoplošná, odborná a politicky neutrálna.
Pretože ona taká v skutočnosti aj je. Stačí si ju iba vypočuť a pokúsiť sa ju absorbovať bez zbytočného nálepkovania jej autorov.

Za Asociáciu dôchodkových správcovských spoločností:

  • Ivan Barri (výkonný riaditeľ Asociácie)
  • Peter Socha (AXA DSS)
  • Viktor Kouřil (VÚB – Generali DSS)
  • Jozef Paška (Allianz SDSS)
  • Roman Klamo (Aegon DSS)
  • Zuzana Adamová (ING DSS)
  • Viktor Kouřil ml. (ČSOB DSS)