Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Tlačové správy

Tlačové správy

18.01.2017

O súhlase NBS so zlúčením fondov sa dočítate v priloženom dokumente. 

viac
19.02.2013
Dochádza k zmene názvov dôchodkový fondov nasledovne:  GARANT dlhopisový dôchodkový fond sa premenuje na GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (ďalej iba „GARANT“) ...
viac
30.01.2013
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ASDSS) týmto informuje svojich klientov, že má v úmysle zlúčiť OPTIMAL zmiešaný negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. (...
viac
14.04.2021
Platcovia dobrovoľných príspevkov  Sporitelia si platenie príspevkov dohodnú v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo uzatvoria dodatok o platení dobrovoľných príspevkov. ...
viac
26.03.2021
Na úvod tri kľúčové benefity dobrovoľných príspevkov daňové prázdniny z výnosov na celé obdobie sporenia nízke poplatky   absolútn...
viac
28.12.2012
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka ...
viac
18.01.2017
V priloženom dokumente sa dočítate o zmenách v dôchodkových fondoch ASDSS v roku 2013
viac
29.03.2012
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., v rámci projektu spoločenskej zodpovednosti prináša jedinečný projekt pod názvom Z univerzity do práce, prednášky pre študen...
viac
19.12.2011
Dátum publikácie: 30.11.2011
viac
01.04.2011
Pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb klientom uskutočnila naša spoločnosť on-line anketu medzi svojimi sporiteľmi. Týmto si dovoľujeme zverejniť jej výsledky. Dátum publiká...
viac
na začiatok predchádzajúca strana | 1 | 2 | 3 | 4 | ...  ďalšia strana na koniec

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.