Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Servis pre klientov:

na ústredí neposkytujeme.

Vybavia Vás na pobočkách Allianz Slovenskej poisťovne, a.s. v príslušných otváracích hodinách.

URL: http://www.asdss.sk/

Infolinka: 0800 111 555 (v pracovné dni od 8.00 do 16.00), zo zahraničia +421 2 20646671

Fax: 02/57106891

Email: