Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Krátenie minimálnych penzií je diskriminačné

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Krátenie minimálnych dôchodkov ľudí, ktorí si sporia v druhom pilieri, nie je v súlade s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd. Podľa jeho predsedu Ivana Fiačana ustanovenie porušuje zákaz diskriminácie. Odborník na sociálnu politiku odhaduje, že na to doteraz doplácali desať tisíce dôchodcov v podobe nižšej penzie.“

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Ak niekto odpracoval najmenej tridsať rokov a zarábal málo, má v tomto roku nárok na tristotridsaťštyrieurovú penziu, to je takzvaný minimálny dôchodok. Ak si však sporil aj v druhom pilieri, minimálny dôchodok sa mu podľa zákona zníži. Na Ústavnom súde to napadla skupina poslancov.“

Ivan Fiačan, predseda Ústavného súdu SR: „Podľa názoru Ústavného súdu voľba občanov zabezpečiť si príjem v starobe prostredníctvom dôchodkového sporenia v druhom pilieri je možnosť daná štátom a pokiaľ štát túto voľbu pri posudzovaní sumy minimálneho dôchodku znevýhodňuje, dopúšťa sa tým porušenia zásady rovnosti.“

Rita Fleischmanová: „Jeden zo spoluautorov podania, bývalý poslanec Jozef Mihál, hovorí, že pre krátenie minimálnych dôchodkov majú desaťtisíce ľudí nižšiu penziu.“

Jozef Mihál, odborník na sociálny systém, spoluautorov podania na ÚS SR: „To nastavenie urobil úmyselne Robert Fico, Erik Tomáš, Ján Richter ako minister práce, preto, aby pod argumentom nižších minimálnych dôchodkov elegantnejšie vyhnali sporiteľov z druhého piliera.“

Ján Richter, poslanec NR SR, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): „Absolútne to odmietam. Keby som to bol býval chcel, tak urobím to, čo urobili Maďari, Poliaci, Česi, že zrušili druhý pilier. My sme to neurobili.“

Rita Fleischmanová: „Asociácia dôchodkových správcovských spoločností víta rozhodnutie Ústavného súdu, pretože podľa nej ľudí nemožno deliť na tých, ktorí sú, a tých, ktorí nie sú v druhom pilieri.“

Miroslav Kotov, prezident Asociácie dôchodkových správcovských spoločností: „Prvý a druhý pilier sú predsa súčasťou jedného dôchodkového zabezpečenia a majú jeden spoločný cieľ, to jest priniesť ľuďom v starobe adekvátne dôchodky.“

Rita Fleischmanová: „Národná rada má teraz pol roka na to, aby zákon upravila.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (text v obraze): „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR akceptuje rozhodnutie Ústavného súdu. K tomu, či bude potrebné vykonať legislatívne zmeny v dotknutej právnej úprave, sa budeme môcť vyjadriť po preštudovaní odôvodnenia predmetného rozhodnutia.“

Rita Fleischmanová: „Jozef Mihál si myslí, že príležitosť zmeniť zákon má Národná rada už onedlho. Môže tak urobiť pozmeňovacím návrhom k novele zákona o sociálnom poistení, ktorú budú poslanci definitívne schvaľovať na nasledujúcej schôdzi.“

Dátum vydania: 05.11.2020

Zdroj: RTVS Jednotka - Správy RTVS

Autor: Rita Fleischmanová

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.